HELSENORGE

Nye ledere i Sykehuset Østfold

I august har Hans Martin Hovengen og Andreas Joner hatt sine første arbeidsdager i Sykehuset Østfold som hhv. direktør for teknologi og e-helse og klinikksjef i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. – Jeg er glad for at vi har funnet to engasjerte og kompetente ledere og jeg ønsker dem velkommen på laget, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Bilde: Fv. Hans Martin Hovengen, Hege Gjessing og Andreas Joner.

Andreas Joner er ansatt som ny klinikksjef etter Irene Dahl Andersen som gikk av med pensjon i juni. Stillingen som direktør for teknologi og e-helse gjenoppstår etter noen år der ansvaret har vært underlagt fagdirektøren i sykehuset.

Tidligere leder ved DPS Halden-Sarpsborg

Andreas Joner er godt kjent i sykehuset. Han har vært både seksjonsleder og avdelingssjef ved DPS Halden-Sarpsborg fram til oktober 2015. I mellomtiden har han vært klinikksjef DPS i Lovisenberg diakonale sykehus.

- Jeg trivdes godt i Sykehuset Østfold og er glad for å komme tilbake. Klinikk for psykisk helsevern har dyktige fagfolk og ledere. Det er en stor klinikk med mange kvaliteter og stort potensiale, sier Joner.

I tillegg til å være en erfaren leder, kjenner Joner faget godt. Han er psykolog med spesialisering i både arbeids- og organisasjonspsykologi og klinisk arbeidspsykologi. I tillegg har han videreutdanning i kognitiv terapi og har veilederkompetanse i det fagområdet. Han har også studier i økonomi og ledelse fra BI.

- Jeg tror og håper at erfaringen som kliniker og leder på alle nivåene skal komme til nytte i stillingen, sier Joner.


Kjenner teknologien fra byggeprosjektet

Hovengen er heller ikke ukjent med Sykehuset Østfold. Han ledet Sykehuspartner sitt prosjekt med IKT-leveranser til det nye sykehuset på Kalnes, og har dermed bred kunnskap om sykehusets teknologiske plattform.

- Dette har vært drømmejobben min siden jeg var ansvarlig for Sykehuspartners leveranser til det nye sykehuset, sier Hovengen.

Hovengen er utdannet master i markedsføringsledelse, og har nærmere 20 års erfaring fra ulike teknologibedrifter. Han kommer fra en stilling i AFRY Digital Solutions der han de siste tre årene har hatt som oppdrag å være programleder for det største digitaliseringsinitiativet i Helsedirektoratet. Før det var han prosjektdirektør i eSmart systems i Halden, og ledet blant annet deres satsning innen helse.

- Det viktigste blir å jobbe for at medarbeiderne i sykehuset har gode teknologiske verktøy til å understøtte pasientbehandlingen. Den teknologiske plattformen i Sykehuset Østfold skal videreutvikles slik at sykehuset kan opprettholde statusen som ledende innen teknologi og e-helse i fremtiden, sier Hovengen.​