Helsenorge

Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

Sykehuset Østfold er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

Administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold

​- Det viktigste tiltaket vi kan gjøre i denne fasen er å hindre koronasmitte inn i sykehusene. Vi oppfordrer publikum til å ta hensyn til dette. Pårørende bør begrense sine besøk til et minimum og være bevisst på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Våre pasienter oppfordres også om nøye å lese den informasjonen de får i pasientbrev, på SMS fra sykehuset og de oppslag som henger på sykehusets inngangsdører, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Samtidig med at Sykehuset Østfold har hevet beredskapsnivået, er det innført ytterligere tiltak og restriksjoner for å hindre koronasmitte. Blant annet ber vi om å begrense besøk fra pårørende til et minimum.
 

Pasienter med time på sykehuset vil også få informasjon på SMS om å ta kontakt på telefon dersom de har vært på reise i områder med smitte, eller har vært i kontakt med personer som kan være smittebærere. Pasienter med timeavtale kan henvende seg på telefon 69 86 46 66.

Avlyser tjenestereiser

Sykehuset Østfold har også innført restriksjoner på tjenestereiser for ansatte, og oppfordrer til at møter i størst mulig grad gjennomføres på Skype, telefon eller videokonferanse. Flere større kurs og konferanser i regi av Sykehuset Østfold er avlyst.

- Reiseaktivitet innebærer en smitterisiko og myndighetenes reiseråd endrer seg fortløpende. Vi kommer til å få behov for god tilgang på helsepersonell i tiden fremover og vi henstiller derfor våre ansatte til å unngå private reiser til utlandet, sier Gjessing.

Situasjonen følges nøye av ledelsen i Sykehuset Østfold. Sykehuset har satt beredskapsstab og de berørte fagavdelingene trener på gjennomføring av beredskapsprosedyrer.