Øker forskningen i psykisk helsevern

Kan biologien gi svar på hvorfor noen utvikler alvorlig psykisk sykdom, og hvorfor noen av pasientene blir voldelige?  Ved å studere MR-bilder av hjernen og analysere blodprøver jakter forskerne på biologiske markører som kan kobles til ulike psykiatriske diagnoser.  Dette er en viktig del av det forskerne i psykisk helsevern jobber med.

Forskere i psykisk helsevern
Forskningsmiljøet i psykisk helsevern i Sykehuset Østfold blir stadig større. Navn på medarbeiderne på bildet, ligger under saken.

​- Vi ser flere og flere tegn på at biologiske markører kan kobles til psykiatriske diagnoser. For å kunne forske på dette, samarbeider vi i psykiatrien tett med andre fagområder som bildediagnostikk, laboratoriet og nukleærmedisin. At vi har samlet psykisk helsevern og somatikk (fysisk helse) i sykehuset på Kalnes, er en stor fordel for forskningen, sier Hasse Amundsen, overlege i psykiatri.

Sterkere sammen

Forskning innen psykisk helse har foregått i mange år i Sykehuset Østfold. For to år siden vedtok forskningsutvalget i sykehuset å opprette en egen forskningsgruppe i psykiatri. Gruppen fikk navnet «Biomarkører ved alvorlig psykiske sykdommer».

- Det var mange prosjekter spredt i sykehuset. Når vi nå har et mer samlet forskningsmiljø, kan vi både samarbeide om prosjekter og ha stor nytte av hverandres kompetanse, sier Amundsen.

Mange spennende prosjekter

Forskerne i psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold har mange spennende prosjekter på gang. På årets høstmøte i Fredrikstad 11. oktober, kunne gruppen vise til et stort spenn i temaer.

Nevrobiologiske markører for vold ved schizofreni, supplerende EEG baserte biomarkører for ADHD og Aspergers syndrom, inflammatoriske markører for vold ved alvorlige psykiske lidelser, psykofarmakabruk hos eldre i norske sykehjem; dette er noen av forskningsprosjektene som er i gang i sykehuset.

- Forskning er en av de viktigste oppgavene sykehuset har. Det er veldig positivt at forskningen innen psykisk helse øker, og at dere får med andre fagmiljøer. Vårt mål er at forskningen skal komme våre pasienter til gode. Sterke og robuste forskningsmiljøer gjør det enklere å lykkes, sa fagdirektør Helge Stene-Johansen under høstmøtet.

Bildetekst: F.v. Hasse Amundsen, Arvid Jensen, Enrico Callegari, Geir Øgrim, Lynn Mørch-Johnsen, Knut-Erik Hymer, Guttorm B. Storvestre, Gabriela Hjell, Jarle B. Johansen og Vibeke de Vibe Vanay.

Kliniske studier

Mer forskning i sykehuset innebærer at flere pasienter får mulighet til å være med i studier innenfor mange ulike fagområder

- Vi har blant annet et mål om at minst fem prosent av alle pasientene våre skal delta i kliniske studier. Det finnes en rekke kliniske studier i Norge, både innen somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

På sykehusets nettsider finner du en oversikt over kliniske studier i Norge, informasjon om studiene og hvordan du kan delta i et forskningsprosjekt.

Klikk her for å komme direkte til nettsiden

Du kan bidra

I tillegg til at pasienter kan være med i spesifikke medisinske studier, har de også mulighet til å bidra til forskning ved at sykehuset kan få bruke biologisk materiale i medisinsk forskning. Det er opparbeidet egne biobanker med biologisk materiale som for eksempel blod, urin eller vevsprøver.

Ofte vil det dreie seg om å lagre overskuddsmateriale fra prøver som blir tatt i forbindelse med utredning og behandling. Deltakelse kan også innebære at det tas ekstra prøver til lagring i forskningsbiobanken, for eksempel en ekstra blodprøve. Det er frivillig å avgi materiale til biobanken, og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres.

Pågående innsamlinger til biobanker i Sykehuset Østfold
• Biobank for blodsykdommer
• Biobank for aterosklerose
• Generell forskningsbiobank for overvekt
• Generell forskningsbiobank for primært benmargsødemsyndrom (pBMES)
• Generell forskningsbiobank for kreft

Les mer om biobanken i Sykehuset Østfold her