Oppfordrer helsepersonell til å vaksinere seg

Influensavaksinering av medarbeidere i sykehuset er i full gang. - Det er vår plikt å beskytte pasientene våre mot smitte, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.

Vaksinering i Sykehuset Østfold
Influensavaksineringen er i full gang i Sykehuset Østfold
Jon Birger Haug

Jon Birger Haug

Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen influensasyke i løpet av en vintersesong. For de fleste som blir smittet av influensa er dette en svært plagsom, men sjelden alvorlig sykdom.

- Men for mange av pasientene våre kan influensa være svært alvorlig. Derfor bør alle som arbeider i sykehus og andre helseinstitusjoner vaksinere seg. Ikke minst gjelder det ansatte i sykehjem, for selv om svært mange, for ikke å si alle beboere tilhører en risikogruppe, blir langt fra alle vaksinerte, sier Haug.  

Er du smittsom?

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at opptil 30 prosent av de som blir smittet av influensa, ikke får symptomer eller bare har svake symptomer. De kan likevel smitte andre.

- Det vil si at vi kan føle oss helt friske og likevel smitte våre pasienter. Vi risikerer også å ta med oss smitte hjem, sier smittevernoverlegen.

Vaksinerer hverandre

Sykehuset Østfold tilbyr vaksine til alle ansatte og det er satt opp en rekke vaksinasjonsdager hvor bedriftshelsetjenesten er til stede.
- For å gjøre vaksineringen enda mer tilgjengelig, vil vi også ha kollegavaksinering i mange deler av sykehuset i år. Vi vet at det ofte er vanskelig å komme fra arbeidsplassen. Når det er kollegaer i enheten som har fått ansvaret for vaksinering, blir det enklere for flere, sier Haug.

Vaksinering av helsepersonell er også viktig ved at flest mulig holder seg friske og i stand til å gå på jobb i en tid av året der mange andre trenger sykehuset.

- Det er synd at det hersker så mange myter rundt vaksiner generelt og influensavaksinen spesielt.  En av disse er at risiko ved sesongvaksinen for influensa blandes sammen med all oppmerksomheten rundt bivirkninger som kom etter pandemivaksinen i 2009 (« svineinfluensaen»). Dette var og er to helt forskjellige vaksiner, og sesongvaksinen er helt trygg.  To andre utbredte forestillinger er at en frisk person har godt av å gjennomgå influensasykdom fordi det gir en bedre immunitet enn vaksinering, og at man blir influensasyk av vaksinen. «Mytelisten» er lang, men helsepersonell bør være de første til å ha kjennskap til hva som er riktig. Mange skal tross alt informere pasienter i risikogruppene om vaksinering, sier Haug.

Er du i en risikogruppe?

Vaksinering av befolkningen i Østfold har også startet opp i flere kommuner. Det er spesielt viktig at de som er i risikogrupper tar vaksinen. Dette gjelder kronisk syke, personer over 65 år og gravide.

Kommunene i Østfold har egne vaksinasjonsdager. Mer informasjon finner du på din kommunes hjemmeside eller på sykehuset nettside om influensa.

Klikk her for å komme direkte til sykehusets side

Det er også mulig å bli vaksinert hos fastlege.

​Fakta om vaksinen

Det kan være flere grunner til at noen ikke ønsker å ta vaksinen. En del av grunnene som blir oppgitt, baserer seg på misforståelser eller for lite faktainformasjon om vaksinen.

Her er noen fakta om vaksinen:
• Vaksinen har vært brukt i mange land i mange år og har få og milde bivirkninger: Kortvarig rødhet, ømhet og hevelse rundt innstikkstedet er det vanligste (5-20 prosent).
• 1-10 prosent kan få kortvarig lett sykdomsfølelse, muskelsmerter og feber.
• Alvorlig allergisk reaksjon forekommer svært sjelden (cirka 1 av 1 million vaksinerte).
• Det er kun virusdelen av vaksinen som endres hvert år, tilsetningsstoffene for å lage vaksinen er de samme fra år til år og derfor er også bivirkningsprofilen den samme.
• Tilsetningsstoffene er ikke de samme som i pandemivaksinen og bivirkningene er derfor ikke de samme.
• Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi influensa.

Kilde: Folkehelseinstituttet