HELSENORGE

Oppsummerer forskningsaktiviteten

Fjoråret var det beste forskningsåret noensinne for Sykehuset Østfold, både målt i antall publikasjoner og publikasjonspoeng. En ny rapport som oppsummerer forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold er nå klar.

Forskning SØ

Hjerneslag, hælsmerter, keisersnitt og lungeemboli er bare noe av forskningsprosjektene i Sykehuset Østfold. Er du nysgjerrig på å vite mer om forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold?

Forskningsrapporten som nylig ble utgitt, inneholder blant annet informasjon om sykehusets organisering av forskning, forskningsrelaterte arrangementer i løpet av året som er gått, samt oversikt over økonomi og statistikk.
Rapporten gjennomgår også forskningsproduksjonen ved de ulike avdelingene ved sykehuset, samt avdelingenes forskningsgrupper, og det er kun de avdelingene som har publisert artikler eller har stipendiater ved sin avdeling, som blir omtalt. I rapporten kan du også litt bedre kjent med noen utvalgte avdelingssjefer, forskere og prosjekter og stipendiatene som avla doktorgrad i rapporten for 2019.

Se hele forskningsrapporten her eller klikk på bildet nedenfor.

Forskningsrapport 2019