Opptrapping av streiken

I dag 6. juni kom det varsel om at den pågående streiken i sykehusene trappes opp. I Sykehuset Østfold tar Delta ut ytterligere 15 medlemmer, og Fagforbundet tar ut 25 medarbeidere. Opptrappingen skjer fra tirsdag 11. juni. Pasienter som har time i sykehuset, skal fortsatt møte som normalt.

​Arbeidsgiverforeningen Spekter og YS- og LO-medlemmene i sykehusene ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger.  Delta, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen er blant forbundene som krever opptjening av tjenestepensjon uavhengig av stillingsprosent for sine medlemmer i sykehusene.  I dagens system må sykehusansatte ha en stillingsprosent på minst 20 prosent for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen.

Etter at mekling ikke førte fram, ble medarbeidere i fem sykehus tatt ut i streik fra 29. mai. I Sykehuset Østfold ble 60 medarbeidere i 40 ulike seksjoner tatt ut. Alle disse medarbeiderne er medlemmer i Delta.

Ved opptrappingen som nå er varslet, vil 100 medarbeidere i Sykehuset Østfold være ute i streik. Av disse er 25 medlemmer i Fagforbundet og 75 medlemmer i Delta.

Opptrapping av streiken trer i kraft fire dager etter at et varsel er gitt, det vil si fra tirsdag 11. juni.

Streiken som startet 29. mai har rammet blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, koordinering av pasientforløp og teknisk drift i Sykehuset Østfold. Opptrappingen vil påvirke flere fagområder i sykehuset, blant annet renhold og portørtjeneste.