Øvde på flytting av høyrisiko smittepasient

Hvordan håndterer Sykehuset Østfold en pasient med høyrisikosmitte, og hvordan foregår flytting av smittefarlig pasient til Oslo universitetssykehus? Det var utfordringen under mandagens samarbeidsøvelse.

Øvelse Sykehuset Østfold
Ved hjelp av en spesialutviklet transportkuvøse, ble det denne uken gjennomført en øvelse på flytting av smittefarlig pasient fra Sykehuset Kalnes til Ullevål.

​Mandag formiddag gjennomførte Sykehuset Østfold Kalnes øvelse i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og CBRNE-senteret.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin som er lokalisert på Ullevål, har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til blant annet høyrisikosmittesykdom.

Senteret koordinerer også Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmittesykdom (NMUH) som vil foreta overflytting til høysikkerhetsisolatet ved OUS Ullevål dersom det foreligger mistenkt eller bekreftet høyrisikosmittesykdom. Under mandagens øvelse ble det øvd på nettopp forflytning fra Kalnes til Oslo, av en markør som simulerte mulig Ebola-smittet pasient.

En spesialutviklet transportkuvøse ble benyttet under øvelsen

Det nasjonale utrykningsteamet på vei inn for hente ut pasienten under øvelsen.

Scenario var en 31 år gammel mann som noen dager etter første kontakt med legevakt kom tilbake til akuttmottaket med kraftig forverret helsetilstand. Pasienten oppga å ha vært på utenlandsreise, mannen ble lagt på luftsmitteisolat med uklar diagnose, og lege kontaktet CBRNE-senteret i Oslo.
Øvelsen tok dermed for seg en rekke prosedyrer på hvordan Sykehuset Østfolds medarbeidere håndterer situasjonen frem til pasientene overtas av det nasjonale utrykningsteamet.

Klinikkrådgiver Janne Merethe Myrvang var Sykehuset Østfolds gjennomføringsansvarlige for øvelsen, og er godt fornøyd med gjennomføringen. Øvelsen blir grundig evaluert i etterkant.

Ny transportkuvøse

- Dette er ikke en situasjon vi ofte kommer opp i, og øvelsen viser også hvor ressurskrevende det er å håndtere denne typen pasienter. Det er svært viktig å trene på prosedyrer, for å vite hvordan vi håndterer slike pasienter, sier Myrvang.

Akuttmottaket, legeressurser fra medisin og anestesiseksjonen, intensiv og overvåkningen, døgnområde 2 infeksjonsmedisin, avdeling for smittevern og sikkerhet med vektere, deltok på øvelsen.
Epishuttle, en transportkuvøse for voksne utviklet av Bård Eker og norske Epiguard i samarbeid med fagmiljøet ved Universitetet i Oslo, ble brukt under øvelsen. Kuvøsen er spesielt utviklet for å kunne frakte svært smittefarlige pasienter og sørge for at de ikke sprer smitte.
Medarbeiderne fra Oslo har god trening i bruk av transportkuvøsen, men ønsket å gjennomføre øvelse for henting av pasient med høyrisikosmitte fra et annet sykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste

For å kunne gi best mulig medisinsk behandling på et skadested og videre inn til og på sykehus, bistår CBRNE-senteret nødetatene og aktuelle fagområder ved norske sykehus. De bistår med rådgivning, mottak og overflytting av CBRNE-pasienter avhengig av type hendelse.
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin samarbeider faglig blant annet med Folkehelseinstituttet (Giftinformasjonen) og Strålevernet, arrangerer kurs, og driver utstrakt undervisning og kompetanseheving regionalt og lokalt i helsetjenesten.

Bilder fra øvelsen:

Øvelse med høyrisikosmitte, flytting av pasient

Fra øvelse med pasient med høyrisikosmitte

Øvelse med høyrisikosmitte, transport av pasient
Øvelse med høyrisikosmitte, transport av pasient
Fra øvelse med høyriskosmitte, transport av pasient