Over 2000 er vaksinert

- Vi ønsker at alle som arbeider i sykehuset skal vaksinere seg mot influensa. Vi har absolutt ikke nådd målet, men vi er veldig glad for at 35 prosent flere vaksinerte seg i 2018 enn året før, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

 

Influensavaksinering
Flere sykehusansatte vaksinerer seg mot influensa enn tidligere. Illustrasjonsbilde.

​Høsten 2018 ble det for første gang gjennomført kollegavaksinering i sykehuset. Det vil si at medarbeidere i ulike seksjoner kan vaksinere kollegaer på den lokale arbeidsplassen.

- I løpet av høsten var det nesten 900 medarbeidere som ble vaksinert av en kollega. Det er tydelig at flere benytter seg av tilbudet når de ikke behøver å gå fra arbeidsplassen sin for å ta vaksinen, sier Stene-Johansen.

Skal beskytte pasientene

I tillegg til de som ble vaksinert av kollegaer, var det mer enn 1300 medarbeidere som benyttet seg av fellesvaksineringen som bedriftshelsetjenesten sto for.

- Personer som arbeider i helseinstitusjoner har et særlig ansvar for å ikke bringe smitte videre til pasienter som ofte har et svekket immunforsvar. Dette gjelder spesielt de som arbeider med svært sårbare pasientgrupper, som for eksempel intensiv- og kreftavdelingen, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug.

Har ikke nådd toppen

Folkehelseinstituttet regner med at årets influensatopp kommer i slutten av februar.
- Det er derfor fortsatt mulig å vaksinere seg, men da bør du gjøre det så fort som mulig. Vaksinen trenger å virke i cirka 14 dager etter at den er satt for å kunne gi en optimal effekt, sier Haug.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider om hvem som bør vaksinere seg, og om årets influensa

Få tilfeller i Østfold

Foreløpig er det få tilfeller av influensa blant pasienter som er innlagt i sykehuset, og i fylket for øvrig.
- Vinterens influensa er i gang i Østfold, men vi ser foreløpig liten økning i antall positive tilfeller, sier Anne-Kathrine Palacios, avdelingssjef i senter for laboratoriemedisin.