Øver på det verste

En rekke medarbeidere fra politi, brann og ambulanse med resten av helsetjenesten i Østfold, har de siste ukene vært samlet til fullskalaøvelser på Veum for å trene på terrorhandlinger med fare for livstruende vold mot flere personer. 

Øvelse: Politiet rykker inn mot mann i bombevest.

​I etterkant av 22. juli 2011, ble det utarbeidet en felles prosedyre kalt PLIVO (pågående livstruende vold), for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke ved akutte hendelser der det utøves livstruende vold. Hensikten er å bidra til at nødetatene får et felles språk, felles situasjonsbilde og en felles risikoforståelse.

Omfattende øvelse

- Øvelser som det her er helt essensielt for å kunne redde liv, sier paramedic Jon Groth, som er innsatsleder helse og regioninstruktør for hele øvelsen.
Helt siden april i år, har han i samarbeid med representanter fra politi og brannvesen jobbet fram ulike øvelser på tenkte akutte hendelser, slik at medarbeidere fra nødetatene i fellesskap får gjennomført realistisk trening på farlige situasjoner.

Årets øvelse i og rundt tidligere psykiatrisk avdeling på Veum, strekker seg over 13 dager fordelt på tre uker. Bare fra ambulansetjenesten er det mellom 8 og 10 medarbeidere daglig, og samtlige deltar kun én av de 13 øvingsdagene.
- Leger som har vakter på legevakt, og andre som vi bruker i hverdagen vår som har ansvar for den medisinskfaglige delen, er også invitert til å delta, sier Groth. Videre er en rekke elever fra videregående skoler i Østfold med som markører.

Innsatsleder Jørn Terje Iversen

Innsatsleder Jørn Terje Iversen

 Første del av øvelsen består av en teoridel, før deltakerne gjennomfører praktiske fullskalaøvelser, og her må alle deltakerne også ha vært gjennom en e-læringsdel før oppmøtet.
Deltakerne får ikke beskjed om hva som skal skje før øvelsesscenarioene starter, og bilbrann, skyteepisode med gisseltaking, bil mot folkemengde og knivstikking med mer, er blant situasjonene deltakerne gjennomgår under øvelsen i år.

Flere hendelser
Tydelig kommunikasjon med felles situasjonsforståelse mellom nødetatene er helt avgjørende, og PLIVO gir god øvelse for å teste skadestedsledelse.
- Det er et overordnet mål i prosedyren å trene innsatsledelse for våre dedikerte ledere i de tre etater, sier Groth.

I den praktiske delen av øvelsen jobber og organiserer deltakerne seg etter sikkerhetssoner som hot, warm og cold, der cold (ren) anses som ufarlig. Er et område definert som PLIVO warm zone kan brann- og helse bidra med livreddende innsats umiddelbart etter at sonen er satt av politiet.
- Dette betyr i enkelthet at vårt personell kan stå helt inntil en hendelse hvor skyting mot gjerningsmann pågår mens de redder liv i umiddelbar nærhet til hendelsen, når politiet anser det som trygt nok.
Derfor er sonesetting særlig viktig, og i tiden før PLIVO-prosedyren ble satt i drift, måtte kanskje brann og ambulanse stå en kilometer eller to unna hendelsen. 

Innsatslederne er samlet

Innsatslederne er samlet

 - Vi kjører oss maks, og tester effektiviteten. Det overordnede målet er å trene kapasiteten til å håndtere flere hendelser samtidig. I motsetning til tidligere, jobber vi tett nå oppi ryggen på politiet, og står klare til å rykke inn så raskt vi får klarsignal. På den ene øvelsen gir politiet klarsignal for warm zone , ambulanse og brann løper inn umiddelbart og etter cirka 4 minutter er 15 personer tatt ut til et evakueringspunkt hvor behandlingen starter opp før transport. Det er helt essensielt å jobbe på denne måten for å redde liv, fastslår Groth.

Øvelse med nødetatene

 Erfaringen øvelsen gir, bidrar til å trygge medarbeiderne i hverdagen på hvilke muligheter de har i akutte farlige situasjoner.

Ambulansetjenesten har lagt inn flere egne øvingspunkter underveis, blant annet skal helsemedarbeidere gjennom triagering av pasienter for å prioritere hvem som må ha hjelp først. Det blir også gitt veiledning for innsatsroller, slik som leder ambulanse og leder evakueringspunkt.

Under hele øvelsen følges deltakerne tett av seks instruktører og observatører.

- Det er alltid noe nytt å lære, og det er det som gjør det så spennende. Vi velger noen ganger å fryse situasjonen vi står i, får deltakerne til å tenke over hva og hvorfor de gjør som de gjør, og om det er noe som kan gjøres annerledes. Våre åtte innsatsledere i ambulansetjenesten har meget god nytte av å trene sammen med de andre to etatenes innsatsledere, da dette er en verdifull kunnskap og trygghet også i hverdagen, sier Jon Groth.

PLIVO (Prosedyre pågående livstruende vold)

  • Politi, brann og helse har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samarbeide ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer
  • Prosedyren "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold" er ett av oppfølgingstiltakene i etterkant av 22.juli-hendelsene 2011, og det skal øves samvirke på dette årligBilder fra øvelsen:

 

Øvelse: Politimann som sikrer veien inn mot området

Øvelse: Politimann som sikrer veien inn mot området