Planlegger å åpne for flere pasienter i Moss

- Vi vet at pågangen av pasienter blir stor på denne tiden av året og medarbeiderne gjør en kjempejobb, men det er veldig tøft når vi har så mange pasienter som vi har nå. Vi har tatt i bruk to pasienter på rom på Kalnes, men nå er det ikke nok. I løpet av kort tid planlegger vi derfor for en avgrenset periode å åpne senger i Moss, sier kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen.

Sykehuset Østfold Moss
Sykehuset Østfold Moss

​Glatt føre de siste ukene har ført til en rekke bruddskader i Østfold. I tillegg er det svært mange syke pasienter innenfor de fleste fagområder, og enkelte kommuner har problemer med å ta imot pasienter som er ferdig behandlet. I dag tidlig var det et overbelegg på 68 pasienter i sykehuset på Kalnes.

- Vi har mange utskrivningsklare pasienter hver dag nå. Dette er pasienter som har behov for kommunale helsetjenester etter at de er ferdig behandlet i sykehuset. Fra denne uken vil vi ha ukentlige møter med kommunene for å finne løsninger. Vi starter med Fredrikstad som har de største utfordringene, sier Dahl Andersen.

Mange må vente

Ekstra operasjonsteam er satt inn for å håndtere den store mengden bruddskader. Likevel må mange pasienter vente.
- Vi er helt nødt til å ta pasienter det haster mest med først. Enkelte brudd, som hoftebrudd, bør opereres så raskt det lar seg gjøre. Andre bruddskader kan vente, selv om de kan være smertefulle, sier klinikksjef Tore Krogstad i klinikk for kirurgi.

Noen av pasientene som må vente, kan gjøre det hjemme. Andre må bli på sykehus av medisinske årsaker.

20 senger i Moss

Etter at de 27 pasientrommene på Kalnes som ble omgjort til tomannsrom, ble tatt i bruk, har antall korridorpasienter blitt halvert. Men når pågangen er så stor som nå, er det ikke pasientrom nok til alle.

- Vi må gjøre det vi kan for at pasienter skal få slippe å ligge på korridor. Derfor åpner vi for å ha flere pasienter i Moss for en periode. Vi oppretter en egen seksjon som bemannes av bemanningsavdelingen i sykehuset. I utgangspunktet vil seksjonen ha plass til 20 pasienter, sier Dahl Andersen.

Sengene i Sykehuset Østfold Moss vil benyttes til pasienter som blir etterbehandlet. Det vil si at de ikke vil brukes til nye pasienter som trenger akuttbehandling.

Sykehusledelsen vil komme tilbake med en dato for oppstart i Moss, så snart som mulig.

Krevende

Den store pågangen av pasienter gjør arbeidsdagene svært krevende for medarbeiderne.
- Vi ser at medarbeiderne gjør sitt ytterste for å gi pasientene best mulig behandling og oppfølging. Vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette og jobber tett med fagforeningene, sier Dahl Andersen.

Den daglige driften følges også tett i daglige kapasitetsmøter på Kalnes hvor representanter fra de ulike klinikkene og avdelingene møtes.
- Det er godt å vite at de ulike fagområdene arbeider tett sammen for å kunne bistå hverandre og for å kunne løse utfordringer som dukker opp, sier hun.