HELSENORGE

Podkast om barnemishandling

- De barna jeg jobber med har det vondt. Men hvis vi tenker det er vondt for oss voksne å jobbe med, så er det ingenting sammenliknet med de opplevelsene barn har, sier overlege Ellen Annexstad. Hun jobber med å oppdage barnemishandling, vold og overgrep, og er gjest i den nye episoden av Sykehuset Østfolds podkast.

​Ellen Johanne Annexstad er overlege og spesialist i barnesykdommer, og jobber ved barne- og ungdomsklinikken på Kalnes og ved Statens barnehus i Moss. Hennes spesielfelt er sosialpediatri som handler om barn og unges oppvekstvilkår det vil si spesielt omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Hun forteller mer om jobben sin i den nyeste episoden av podkasten "Folk & fag"​

- Det er lett å ha medfølelse med de barna som har det vanskelig hjemme, og veldig lett å kjenne behovet for å hjelpe til med å gjøre livet litt enklere for dem, kanskje stoppe det som er vondt. Jeg får selvfølgelig høre mange vonde historier, noen grusomme historier, og noen historier fra barna som kan være enklere å hjelpe dem med. Det kan være tøft, og noen ganger vanskelig å legge fra seg jobben når jeg går hjem, sier Annexstad.

Ellen Annexstad

Ellen Annexstad. Foto: Privat

1 av 10 barn i Norge blir utsatt for omsorgssvikt eller barnemishandling. Mellom 70 og 100 barn utredes årlig av barnelege for mistanke om mishandling. Barnemishandling er et tema som berører, engasjerer og vekker ekstremt sterke følelser. I 2020 ble det meldt 56 800 saker til barnevernet (tall fra Statistisk Sentralbyrå). I nesten 46 000 av sakene ble det startet undersøkelser, og rundt 17 000 førte til ulike tiltak for barnet.

- Så medfører jobben mye sakkyndig arbeid for barnevern og politi, møte i retten, fylkesnemnda, skrive rapporter også videre. Det er tidkrevende arbeid, men jeg opplever at det er veldig meningsfylt. De barna jeg jobber med har det vondt, og hvis vi tenker det er vondt for oss voksne å jobbe med - så er det ingenting i forhold til det barna opplever, sier Annexstad.

Episoden kan du høre på Spotify, Apple podcasts og andre steder hvor du finner podkast, og du kan også lese mer og høre podkastene på sykehusets nettside.

Det er fag- og kompetanseavdelingen i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen som utgjør podkast-redaksjonen. Målet er å by på innhold som er spennende, interessant og lærerrikt for både egne medarbeidere og befolkningen.