Redd hjernen!

- At så mange som mulig kjenner igjen symptomer på hjerneslag og reagerer raskt, er avgjørende for at pasienter får behandling i tide. Vær oppmerksom, oppfordrer Rajiv Advani. Nevrologen har tatt doktorgrad på hva som må til for at flere pasienter kan få behandling innenfor 60 minutter fra symptomstart.

Rajiv Advani
Rajiv Advani, spesialist i nevrologi, har nylig tatt doktorgrad på behandling av hjerneslag.

​Hjerneslag rammer akutt og medfører svært høy dødelighet og sykelighet på verdensbasis.
- Brorparten av pasientene som får hjerneslag får ikke behandling i tide, og ender dermed opp med store skader som kunne ha vært unngått, sier Advani.

Rask akutt behandling med blodproppoppløsende middel (trombolyse) er avgjørende for gode resultater hos pasienter med hjerneslag. I noen tilfeller er behandling med fisking av blodpropp (trombektomi) nødvendig. Også her er rask behandling avgjørende for et godt resultat.

- De pasientene som kommer raskest til sykehus, er de som blir syke ute blant mange mennesker. For eksempel i et handlesenter eller på møter. Årsaken er at det ofte er noen til stede som er våkne og kjenner igjen symptomene, og kan ringe 113, sier han.

Symptomer du skal være oppmerksom på er hvis personen brått smiler skjevt, har problemer med å løfte armene og/eller har språkvansker og ikke finner ord.

Fersk doktorgrad

Rajiv Advani er spesialist i nevrologi ved Sykehuset Østfold, og er også knyttet til Stavanger Universitetssykehus.  Han disputerte 30. mai i år for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Organisational and Informational Changes to Acute Onset Stroke Treatment Aimed at Increasing the Availability of Treatment and Improving Outcomes".

Studien som ligger til grunn for doktorgraden, viser at forbedring av behandlingsrutinene både utenfor sykehus og på sykehus fører til redusert tidsbruk og til at flere pasienter blir behandlet med trombolyse.

Folkeopplysning virker

Studien viser at en stor utfordring ved behandling av hjerneslag er at det tar tid før pasienten kommer til sykehus og manglende gjenkjenning av hjerneslagsymptomer før helsetjenester blir kontaktet.

På bakgrunn av disse funnene kjørte Helse Vest en regional informasjonskampanje som opplyste om symptomer på hjerneslag og oppfordret til å ringe medisinsk nødtelefon. Kampanjen førte til at flere pasienter ble lagt inn og fikk akutt behandling. Trombolyseraten etter kampanjen var på 46 prosent, det vil si at nesten halvparten av alle pasienter med akutt hjerneslag fikk akutt behandling.

- Oppsiktsvekkende folkeopplysning virker. Vi hadde plakater på bussholdeplasser og brukte alle tilgjengelige kanaler for å informere om symptomer vi skal være oppmerksomme på. I tillegg hadde jeg informasjonsmøter med alle yrkesgrupper på sykehuset. Her er det viktig at alle har kunnskap og kan reagere raskt, sier Advani.

Må forstå alvoret

Under doktorgradsarbeidet var det pasienter og medarbeidere ved Stavanger Universitetssykehus Advani fulgte.
- I Østfold får slagpasienter god behandling og rask behandling når de kommer til sykehus. Men målet er at de skal få helsehjelp så snart som mulig etter at de første symptomene viser seg. Da er det viktig at alle forstår alvoret og ringer 113. Hvert minutt teller, sier han.

Kan gå veldig bra

Hjerneslag kan gi alvorlige konsekvenser hvis behandlingen ikke starter i tide. Får derimot pasienten rask behandling, er prognosene gode. Tidsvinduet på 60 minutter kalles også "den gylne timen" (The Golden Hour). Studien viste at pasienter som fikk behandling innenfor "den gylne timen" hadde utmerkede kliniske resultater uavhengig av alder og andre kjente sykdomstilstander.

- Innenfor nevrologifaget møter vi mange triste skjebner. Men det er en god opplevelse å komme inn på et pasientrom dagen etter at en pasient har fått akutt behandling for hjerneslag, og se hvor fort pasienten kommer seg, sier han.


Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.