Helsenorge

Regionale forskningsmidler til tre prosjekter i Sykehuset Østfold

Tre forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold er blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst for 2020. – Dette er resultatet av et langsiktig arbeid for å skaffe mer eksterne forskningsmidler og en fjær i hatten for forskningsmiljøet i Sykehuset Østfold, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

​Satsningen på mer eksterne midler til forskning skjøt fart i 2014


- Målet vårt har vært å være blant de beste sykehusene som ikke er universitetssykehus. Derfor har vi jobbet mye med å skaffe ekstern finansiering til forskningsprosjektene våre. Vi har lagt mye vekt på å lage søknader av høy kvalitet. I tillegg har sykehuset bidratt med midler fra eget budsjett til å heve kvaliteten på forskningen slik at vi står styrket i konkurransen om regionale og nasjonale forskningsmidler, sier Ghanima.


De tre prosjektene er innenfor radiologi, blodsykdommer og psykisk helsevern.


- Mer forskning på psykisk helsevern og rusbehandling er et satsningsområde i regionen. Derfor synes jeg det er spesielt hyggelig at ett av prosjektene som har fått støtte er innen dette fagområdet, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.


Ett av prosjektene ledes av forskningssjefen selv.


- Blodpropp er en tilstand som rammer mange pasienter. Mer forskning på dette området vil også komme mange østfoldinger til gode, sier Ghanima.


Forskning er viktig for sykehuset


- Jeg er imponert over hva forskningsmiljøet i sykehuset får til. Kombinasjonen av strukturert arbeid og ildsjeler, som kjemper for sakene sine, har gitt resultater som inspirerer oss alle. Høy forskningsaktivitet bidrar til at vi kan tilby pasientene den beste behandlingen. Samtidig har det mange positive ringvirkninger som at vi kan rekruttere og holde på gode fagfolk. Ikke minst gjør det oss stolte av å jobbe i sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

De tre prosjektene som har fått støtte er:

Assessment of cerebrospinal fluid tracer dynamics with glymphatic magnetic resonance imaging and nuclear medicine imaging.

Neuroinflammatory biomarkers of aggression in severe mental disorders.

Improving the management of Immune thrombocytopenia through proteasome inhibition – The IMPROVE-ITP study.