Samlet ortopeder til kurs i avansert fotkirurgi

Avansert teknikk innen kikkhullsoperasjoner i fot og ankel samlet nylig leger i spesialisering og ortopeder fra hele landet i Sykehuset Østfold.

Ortopedene Marius Molund og Fredrik Nilsen i Sykehuset Østfold var kursholdere under det nasjonale kurset i avansert fotkirurgi.

​Kurset var en fortsettelse av det nasjonale basiskurset i fot- og ankelkirurgi som for første gang ble arrangert på Kalnes i fjor. 
 
- Sykehuset Østfold bidrar sterkt til videreutvikling av fot- og ankelkirurgi, sier Kjetil Harald Hvaal, seksjonsleder for fot- og ankelkirurgi ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han er også leder for nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot og ankeldeformiteter.

Ved hjelp av kikkhullsinstrument og skjerm, øver kursdeltakerne på ulike kirurgiske metoder på fot- og ankel.

Ved hjelp av kikkhullsinstrument og skjerm, øver kursdeltakerne på ulike kirurgiske metoder på fot- og ankel.

- Hovedmålet vårt er å spre kompetanse og sørge for at alle blir flinkere, og Sykehuset Østfold bidrar veldig til dette arbeidet, sier Hvaal.
Per i dag er det 40-50 ortopeder i Norge som har fot- og ankel som det viktigste eller eneste arbeidsområdet. Både leger i spesialisering og rutinerte ortopeder var i målgruppen for kurset som Sykehuset Østfolds ortopeder Fredrik Nilsen og Marius Molund holdt i regi av Norsk Fot- og ankelkirurgisk forening. I overkant av 30 deltakere fra de fleste regioner deltok.

Enestående tilbud

I løpet av tre dager ble det gjennomført praktisk kurs i fot- og ankelkirurgi. De første dagene var satt av til basalt kurs i artroskopisk (kikkhull) fot- og ankelkirurgi, og deretter avansert artroskopisk kurs i fot- og ankelkirurgi.
- Det er første gang det holdes et kurs i kikkhullskirurgi i det omfanget vi har her av ankel og fotokirurgi. Vi har prioritert å la alle øve mer enn vi underviser, så selv om kurset inneholder mye teori, er fokuset lagt på mest mulig praktisk trening og veiledning underveis. Dessuten tilbød vi ulike nivåer på kursene, sier Nilsen.

Omtrent 75 prosent av kurset foregikk via praktiske øvelser, med et stort fokus på praktiske øvelser på preparater. Molund og Nilsen opererte også flere pasienter, med live overføring til de øvrige kursdeltakerne.

Kjetil Hvaal

Kjetil Hvaal

- Når det gjelder artroskopi i fot og ankel, så er Sykehuset Østfold den eneste i Nord-Europa som har et kurs hvor deltakeren får øve på preparater på denne måten. Det er helt avgjørende for kvaliteten på ferdighetene til ortopedene å få øve seg på denne måten, understreker Hvaal.

Til pasientens beste

I løpet av kurset var de innom ulike teknikker og metoder innen fot- og ankelkirurgi. Artroskopiske prosedyrer i fot og ankel har de seneste 10-15 årene gjennomgått en stor utvikling.

- Når vi får se med artroskopisk blikk, ser vi bedre enn vanlig. Vi tror på at bruk av kikkhullskirurgi gir mindre skade for pasienten. Kikkhullskirurgi gir små snitt sammenliknet med de tradisjonelle kirurgiske inngrepene med store snitt, det påvirker hvor fort pasientene kommer seg etter inngrep, og reduserer dessuten risikoen for komplikasjoner og infeksjoner, sier Nilsen.
Fot- og ankelseksjonen er i vekst, og i Sykehuset Østfold gjennomføres nå mange operasjoner som tidligere ble gjort ved åpen kirurgi i fot- og ankel, ved hjelp av kikkhullsmetode.

Imponert

Hvaal er imponert over kursdagene i Østfold.
- De siste 20 årene har det blitt en stadig større interesse for å fordype seg i subspesialiteten fot- og ankel innen ortopedi. I tråd med utviklingen i samfunnet er det viktig å ikke gjøre dette bare i universitetssykehus. Når det gjelder rollen til et ikke-universitetssykehus, så er det en misforståelse at det er regionssykehusene som skal stå for all utdanningen.
I ortopedisk utdanning har flere andre miljøer og sykehus tatt del i spesialistutdanningen, og kurset som nå ble tilbudt er godkjent som valgfritt kurs spesialistutdannelsen innen ortopedi.

- Sykehuset Østfold har de siste årene vært fremtredende og bidrar sterkt til videreutvikling i faget. Slike kurs gjør at vi er i front av utviklingen innen både metode og kunnskapsutbredelsen, og vi er med på å utvikle og perfeksjonere metoder, sier Hvaal.

Ortopedene har fått god hjelp til gjennomføring av kurset.
- Bistanden fra vår lokale fag og kompetanseavdeling er uvurderlig. De gjør virkelig en unik innsats og kurset hadde ikke vært mulig uten dem. Forøvrig har mange andre avdelinger vært involvert. Både operasjon på Kalnes og Moss har bidratt med personell og ressurser, sier Marius Molund.

Fakultet

Fakultetet består av Fredrik Nilsen (SØ), Elisabeth Ellingsen Husebye (OUS Ullevål), Kjetil Hvaal (OUS), Jakup Midjord (Volvat Oslo), Marius Molund (SØ), Are Stødle (OUS Ullevål) og Morten Eikrem (Ålesund sykehus)