Satser på studentene

Helgestillinger for sykepleierstudenter med mulighet for fast jobb etter studier, er nå lyst ut. Bemanningsavdelingen i Sykehuset Østfold og Norsk Sykepleierforbund har sammen kommet fram til et konsept som skal sikre den viktige rekrutteringen av nye medarbeidere.

Anita Talåsen Granli og Fiona Skjennem
Fra venstre Anita Talåsen Granli og Fiona Skjennem

​- I første omgang har vi lyst ut åtte helgestillinger for 2. og 3. års sykepleierstudenter. Stillingen innebærer arbeid lørdag og søndag hver 3. helg pluss 4 uker på sommeren. Stillingen gir i tillegg mulighet for fast ansettelse etter endt utdanning, sier Fiona Skjennem, avdelingssjef for bemanningsavdelingen i Sykehuset Østfold.

Skal sikre kvaliteten

Bemanningsavdelingen og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har sammen kommet fram til det nye konseptet. Målet er å sikre kvalitet i pasientbehandling gjennom gode rekrutteringsprosesser, faglig oppfølging og utvikling av medarbeidere, kontinuitet i bemanning, styrket arbeidsmiljø og kollegialt samhold samt muligheter for karriereutvikling. Konseptet er opprettet i bemanningsavdelingen.

- Vi har alltid hatt studenter i helgestillinger i sykehuset, men nå settes dette i faste rammer. Dette bidrar til forutsigbarhet og er positivt både for studentene og for medarbeiderne i sykehuset som får nye kollegaer, sier Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt for NSF.

Faglig oppfølging

Sykehuset vil legge til rette for at studentene som får tilbud om helgestilling ikke vil ha problemer med å kombinere jobben med studiene. Felles informasjon og opplæring før oppstart vil foregå på ettermiddagen, og det legges til rette for at obligatorisk e-læring som skal gjennomføres før oppstart, kan gjøres fra hjemme pc.

- Det vil være oppfølging av studentene etter hver arbeidshelg, for å sikre den faglige utviklingen, og de vil få mulighet til å delta på undervisningsdager i døgnområdet hvor de jobber, sier Skjennem.

Blir godt ivaretatt

Bemanningsavdelingen og døgnområdet vil sammen ha samtaler med studenten for å sikre at kompetanseplan følges og at kompetansekrav oppnås.

- Studentene som starter hos oss vil bli godt ivaretatt, og vi håper mange også vil ønske å ha sykehuset som sin fremtidige arbeidsplass, sier Skjennem.

Frist for å søke helgestillingene som nå ligger ute, er 2. september

Her er stillingsannonsen