Satser stort på forskning

ADHD, blodpropp, kolesterolnivå ved alvorlig psykisk sykdom, ankelskader, og virusinfeksjoner i svangerskapet; det foregår forskning på mange felt i Sykehuset Østfold. Målet er at forskningen skal komme våre pasienter til gode.

Stipendiatene 2019
Forskningssjefen og stipendiatene i Sykehuset Østfold.

Fra venstre forskningssjef Waleed Ghanima og stipendiatene Ingrid Stake, Guttorm B Storvestre, Linda Häger-Krabberød, Eivind Hasvik, Gabriela Hjell, Ole-Christian Rutherford, Øyvind Jervan, Enrico Callegari, Stacey Haukland-Parker, Synne Frønæs. Ikke til stede: Magdalena Værnesbranden, Monika Mochol, Jostein Gleditsch og Rebecca Dalbye.

- Sterke og robuste forskningsmiljøer gjør det enklere å lykkes, og det er imponerende å se hvor mye arbeid unge kollegaer legger ned i så mange ulike forskningsprosjekter, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Sykehuset Østfolds forskningsseminar arrangeres i år for femte gang, og over 100 deltakere har i to dager vært samlet på Quality hotell i Fredrikstad for å dele kunnskap og informasjon. I sykehuset er det både leger, psykologer, fysioterapeuter, sykepleiere og jordmødre som forsker. De fleste gjør dette i kombinasjon med pasientbehandling.

130 forskningsprosjekter

For et sykehus som satser på forskning som skal komme østfoldingene til gode, er det et vell av relevante sykdommer å forske på. I dag pågår det drøyt 130 forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold innen ulike fagfelt, og sykehuset blir stadig mer synlig innen forskning.

Antall doktorgradløp både innen somatikk og psykisk helsevern øker, og sykehusets forskere publiserer mer i vitenskapelig tidsskrifter.

Ønsker enda flere

Sykehuset Østfold har som ambisjon å bli blant de beste ikke-universitetssykehusene innen fem år, målt i publikasjonspoeng.

- Når det gjelder forskningsaktivitet, er vi blant sykehusene med størst utvikling. Det er vi stolte av, og vi ønsker å legge til rette for enda flere forskningsprosjekter som kan komme innbyggerne til gode, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Prisverdig innsats

To stipendiater fikk hver sin pris under forskningsseminaret i dag 10. mai. Årets vinnere er Synne Frønes og Rebecka Dalbye.

Komiteen fremhevet at det generelt var høy kvalitet på årets presentasjoner med logisk oppbygging og god presentasjon av prosjekter med godt design som gir resultater med potensiell stor nytteverdi.

Komiteen poengterte at de fleste av Sykehuset Østfolds stipendiater presenterte prosjekter som viser faglig nysgjerrighet med fokus på å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Komiteens begrunnelse:
Synne Frønes presenterte sitt prosjekt på en god måte. I sentrum av prosjektet er ønsket om å redusere ulempene med lange ventetider for pasienter med mistanke om dyp venetrombose, der den foreløpige diagnosen ofte blir avkreftet. Det tilsynelatende enkle spørsmålet om å bytte administreringsmetode av blodfortynnende har blitt rigget i en svært robust klinisk protokoll som legger et svært godt grunnlag for omgjøring av klinisk praksis.

Rebecka Dalbye presenterte resultater fra den svært omfattende LaPS studien som på flere måter har satt Sykehuset Østfold på det internasjonale kartet. Prosjektet førte til slutt i såkalt negativt, men veldig viktig funn i forhold til hypotesen. Det viser også at studien har bidratt til reduksjon av unødvendige keisersnitt hos førstegangsfødende i hele landet i studieperioden. Det unike datamaterialet som kommer ut av det særdeles ambisiøse designet vil utvilsomt føre til flere publikasjoner som bidrar til å fylle vesentlige globale kunnskapshull i fagfeltet.

Komiteen har bestått av leder av forskningsutvalget Øystein Fodstad, overlege Jan Sverre Vamnes og rådgiver Hege Karine Jacobsen.