HELSENORGE

Skal kunne avdekke den engelske virusvarianten

Laboratoriet i Sykehuset Østfold tar i bruk en metode for å kunne avdekke om personer som har testet positivt på korona, er smittet av den muterte engelske virusvarianten.

Medarbeidere i senter for laboratoriemedisin
F.v. molekylærbiolog Birgitte Bekker Trinborg, overlege i mikrobiologi Anita Kanestrøm og seksjonsleder Laila Hulleberg.

​Det er hektisk aktivitet i senter for laboratoriemedisin i sykehuset på Kalnes. I tillegg til å analysere alle prøver som tas i Østfold for korona, jakter nå medarbeiderne også på den engelske, den sørafrikanske og den brasilianske virusvarianten. 

 - Metoden vi tar i bruk, gir oss raskere svar enn om vi sender prøvene til en fullstendig analyse hos Folkehelseinstituttet, sier seksjonsleder Laila Hulleberg i seksjon for genteknologi.

Laboratoriet testet metoden i forrige uke, men selv om analyser da kunne tyde på at prøver tatt i forbindelse med smitteutbruddet i ortopedisk avdeling inneholdt det engelske viruset, ble prøvene sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for bekreftelse siden dette var en ny analyse.

- På grunn av en misforståelse internt i laboratoriet, ble prøvene til FHI forsinket. I stedet for at prøvene ble sendt med bud på fredag, er de sendt i ordinær post. FHI har mottatt prøvene i dag, sier avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin.

Etter at de første prøvene som ble analysert i sykehuset, tydet på at det var den engelske varianten, har laboratoriet i sykehuset analysert flere prøver.
- Vi har nå gjort så mange analyser at vi er trygge på at våre analyseresultater er korrekte, så vi kan påvise muterte virus her hos oss, sier Palacios.

Ulike analyser

Analyse av prøver for å finne ulike varianter av koronaviruset, kan gjøres på flere ulike måter. Ved helgenomsekvensering gjøres det en fullstendig analyse av prøven som avdekker alle varianter av viruset. Denne analysen gjøres av Folkehelseinstituttet og universitetssykehusene.

- Den engelske, sørafrikanske og brasilianske varianten av viruset kan også avdekkes ved å bruke en PCR-test. Dette er den analysemetoden som vi i dag bruker for å påvise det opprinnelige koronaviruset, sier Hulleberg. Analysen screener for alle tre varianter, og skiller ut den engelske varianten. For å skille mellom den sørafrikanske og den brasilianske varianten må prøvene videre til sekvensering.

Dersom en prøve viser positivt resultat på koronavirus, vil prøven analyseres på nytt for å avdekke om dette dreier seg om en av de muterte variantene. Dette gjøres som en egen PCR-analyse. Det er denne analysemetoden Sykehuset Østfold og flere andre sykehus nå har fått i oppdrag fra Folkehelseinstituttet å ta i bruk.

Raskere svar

Laboratoriet i Sykehuset Østfold kan analysere opp til 12 000 prøver i uken, og kjører i dag PCR-analyse av alle prøver som kommer til sykehuset.

I motsetning til analyse ved helgenomsekvensering som tar flere dager, tar en ordinær analyse (PCR) 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke den engelske varianten av viruset, tar fra 4-6 timer.

- For å utnytte analysekapasiteten vil vi samle opp prøvene som er positive, og analysere

Laila Hulleberg

Seksjonsleder Laila Hulleberg

dem på nytt neste dag for å se etter de muterte variantene. Så personer som har testet positivt på korona, vil i første omgang få vite at de er smittet. Det viktigste er at personer som er smittet er i isolasjon, om det er det opprinnelige koronaviruset, eller om det skulle vise seg å være en av de muterte variantene av viruset, sier seksjonslederen.