Skal utvide øyeavdelingen

I løpet av 2018 ble det satt mer enn 8000 øyeinjeksjoner på østfoldinger for å forhindre at de får dårligere syn. For å dekke et stadig større behov, utvides øyeavdelingen i Moss med en egen injeksjonsklinikk.

Oddbjørn Bjordal
Avdelingssjef Oddbjørn Bjordal er lettet over at øyeavdelingen kan øke kapasiteten.

​Injeksjonspasienter er en raskt voksende gruppe pasienter ved alle landets øyeavdelinger, og dagens lokaler i Moss ivaretar ikke plassbehovet.

I styremøtet i Sykehuset Østfold 25. februar i år, godkjente styret ombygging av lokaler i Sykehuset Østfold Moss til ny injeksjonsklinikk.

- Dette er en stor lettelse. Vi er veldig glad for at vi kan øke kapasiteten. Dette er en viktig investering som vil bety mye for mange, sier Oddbjørn Bjordal, avdelingssjef i øyeavdelingen.

Langvarig behandling

Sykehuset Østfold startet med intravitreal injeksjonsbehandling, det vil si injeksjoner i øyet, i 2006. I 2007 ble det satt 113 injeksjoner. I 2018 var tallet over 8 000.

Behandlingen med injeksjoner forhindrer at pasientene mister sentralsynet. Intravitreale injeksjoner er i hovedsak aktuelt ved diagnosene våt AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon), diabetes og ved blodpropp i øyet.

- Behandlingen kurerer ikke sykdommen, bare holder den i sjakk, og den må gjentas med faste intervaller på 4-16 uker, år etter år.  Det betyr at antall pasienter vil fortsette å øke, sier Bjordal.

Intravitreale injeksjoner betegnes som kirurgisk inngrep, som krever sterilt utstyr og tildekking. Intravitreal betyr: i vitreus. Vitreus er geleen som ligger inne i øyet, bak linsen. Medikamentet settes inn i denne geleen med en svært tynn sprøyte, og behandlingen er som oftest ikke smertefull.

Fire spesialsykepleiere

Da Sykehuset Østfold startet med disse injeksjonene, ble behandlingen kun utført av øyeleger. De siste årene har spesialsykepleiere overtatt mye av behandlingen. I dag er det fire sykepleiere som setter injeksjoner i øyeavdelingen.

- Våre spesialsykepleiere utfører oppgaven på en utmerket måte, og oppgavefordelingen betyr at mange flere pasienter kan få behandling, sier Bjordal.

Lett tilgjengelig

Lokalene som skal bygges om til injeksjonsklinikk, ble tidligere brukt som arkiv, og ligger nær vestibylen i 1. etasje i sykehuset. Planleggingen av ombygging har allerede startet. De totale ombygningskostnadene er beregnet til 10,8 mill.

Øyepasienter behandles Moss
Øyeavdelingen i Sykehuset Østfold ligger i underetasjen i Sykehuset Østfold Moss. Hit henvises pasienter fra hele Østfold som skal til planlagt øyebehandling i sykehuset.