Skaper trygghet for pasienter med hjertesvikt

Å møte andre i samme situasjon gir personer med hjertesvikt og deres pårørende både trygghet og kunnskap. Det er den entydige responsen fra deltagerne etter kursene i Sykehuset Østfold Moss.

Anne Wiik og Guro Sørensen
Anne Wiik og Guro Sørensen leder kursene for pasienter med hjertesvikt og pårørende.

I løpet av to dager får pasienter med hjertesvikt og pårørende informasjon av ulike fagpersoner i sykehuset, og de får delt erfaringer med andre. Etter endt kurs fyller pasienter og pårørende ut et skjema hvor de evaluerer kurset. Tilbakemeldingene er svært positive.
- Det er godt å vite at både pasienter og pårørende mener kurset er viktig, sier sykepleier Anne Wiik.

Har mange spørsmål

Allerede i 2011 ble det første kurset holdt. Den gang var det kun for pårørende.
- Vi opplevde at pårørende ofte hadde mange spørsmål de ønsket svar på, og ønsket å gi dem et tilbud. Men vi forsto raskt at dette også ville være nyttig for pasientene. Så da vi arrangerte kurs nummer to, inviterte vi pasientene også, sier Wiik, som har vært med som kursleder helt fra starten.

Kunnskap gir trygghet

I løpet av årene kurset har vært arrangert, har omtrent 200 personer med hjertesvikt og pårørende kommet for å lære mer om sykdommen og hvordan de best kan mestre hverdagen. Deltagerne er fra 50 til over 80 år gamle.
- Å leve med diagnosen hjertesvikt skaper ofte engstelse, både for pasientene og pårørende. Målet med kurset er at de skal få mer kunnskap og bli tryggere, sier Guro Sørensen, kardiologisk sykepleier og kursleder.

Kan redusere plagene

Hjertesvikt betyr at pumpefunksjonen til hjertet er nedsatt. Hjertesvikt kan være akutt, forbigående eller kronisk, og den graderes fra lett til alvorlig hjertesvikt. Årsaken til hjertesvikt er som regel at hjertet er blitt skadet av en annen medisinsk tilstand, for eksempel et hjerteinfarkt eller en hjertemuskelsykdom. Det finnes god behandling som kan hjelpe, og mange lever lenge med hjertesvikt.

Å leve med hjertesvikt vil for mange bety begrensninger i det daglige liv og dermed redusert livskvalitet. Tung pust, tretthet og at personen orker mindre enn før, er vanlige symptomer.
- For den enkelte som har hjertesvikt og pårørende er det derfor viktig å ha kunnskap om sykdommen og om hvordan de kan redusere symptomer og plager. Målet er å hjelpe pasientene med å se muligheter, og ikke bare begrensninger, sier Sørensen.

Får gode råd

På kurset får de råd av sykepleier, lege, prest, brukerrepresentanter, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, og ikke minst av hverandre.
- Å lære seg å leve med en kronisk sykdom, kan være tøft, og mange føler seg alene. Å få snakke med andre som er i samme situasjon, gir en trygghet. Responsen fra deltagerne er at dette er nyttig, både for pasienter og for pårørende, sier Wiik. 


Ønsker du å delta?

Kursene for hjertesviktpasienter og pårørende arrangeres høst og vår. Neste kurs er 17. og 24. oktober. Spør legen din om en henvisning

Her kan du lese mer om kurset