Smittevernutstyr i hus

En stor leveranse med smittevernutstyr kom fredag til sykehuset. - Vi jobber på spreng med å fordele smittevernutstyret ut i huset. Med denne leveransen er behovet godt dekket de neste dagene, sier avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen

Hektisk aktivitet når varemottaket fordeler leveransen til avdelinger i sykehuset.

Dagens leveranse omfatter blant annet smittevernsfrakker, munnbind, sprit og øyebeskyttelser,

- Smittevernutstyr er fortsatt en begrenset ressurs og vi oppfordrer til måtehold der det er mulig uten å ta unødvendig risiko, sier Fredriksen.

Avdeling innkjøp logistikk jobber kontinuerlig, og på spreng, med å sikre tilgangen av smittevernsutstyr inn til sykehuset.

Les mer om forsyninger av smittevernutstyr hos Helse Sør-Øst