HELSENORGE

Søsken må vente hjemme

Når de nyfødte skal til kontroll på barselpoliklinikken på sykehuset, er det kun foresatte som kan være med. For å beskytte de små, kan ikke søsken eller andre barn være med inn.

Nærbilde av skilt hvor det står Sykehuset Østfold Kalnes

Mange som har med seg nyfødte barn til kontroll, ønsker å ha med søsken inn. 

- Det er kun foresatte som kan være med når barnet skal til kontroll. Dette er spesielt viktig nå når antall smittetilfeller øker både når det gjelder RS-virus og korona. På barselpoliklinikken er de minste og mest sårbare barna innom, og vi må gjøre hva vi kan for å unngå at de får en virusinfeksjon, sier klinikksjef Eirin Paulsen i klinikk for kvinne-barn.

Teksten fortsetter under bildet.

Bilde av klinikksjef Eirin Paulsen

Klinikksjef Eirin Paulsen

Gravide som skal inn til rutineultralyd, sitter i samme ventesone som foreldre som har med seg nyfødte som skal til kontroll på Kalnes. Det er viktig å huske at det kun er far/medmor/partner eller en annen ledsager som kan bli med på rutine ultralyd. Søsken kan ikke være med til timen.

Fortsatt besøksrestriksjoner

Det er også mange som ønsker å besøke både nyfødte og større barn som ligger på sykehus.  

- Det er viktig å unngå at det kommer smitte inn i avdelingene. Derfor må vi ha strenge regler for hvem som kan komme inn til barna både på føde-barsel, nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken, sier hun.

Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, samt at foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Andre familiemedlemmer og nære, har ikke mulighet til å besøke barna som er innlagt.

Vent med besøk hjemme

Klinikken anbefaler også at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset med nyfødte, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og fare for smitte.

- Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, er det viktig å være forsiktig den første tiden, sier hun.

​​