HELSENORGE

Spiller seg trygge

Ambulansearbeiderne vet sjelden hva som møter dem når de skal transportere psykisk ustabile personer. Et eget dataspill hvor de kan øve på ulike situasjoner, gjør dem tryggere.

Pia Therese Repål, Maria Nilsen og Karoline Gustavsen.

F.v. Pia Therese Repål, Maria Nilsen og Karoline Gustavsen.

De to ambulansearbeiderne er på vei tilbake til stasjonen etter et oppdrag når de får øye på en person som står utenfor rekkverket på en bro. De stopper ambulansen, får ryddet broen for trafikk og ringer politiet. Så nærmer de seg den unge mannen. Hva skal de si for å komme i kontakt med han? Hva kan de gjøre for å roe ned den dramatiske situasjonen?

Dette kunne vært en reel hendelse, men denne gangen utspiller dramaet seg i et spill på en iPad. 

Ambulansearbeiderne Karoline Gustavsen, Maria Nilsen og Pia Therese Repål sitter på vaktrommet i ambulansestasjonen i Moss. Det er travle dager og netter, med mange utrykninger, men pausene blir brukt godt. På iPaden spiller de sin egen rolle i møte med en pasient i en virtuell verden. Spillet er utviklet av Sykehuset i Vestfold i samarbeid med Attensi, og dette er 3D-simulert spillteknologi som har stort fokus på å motivere spilleren til å trene mer.  

- Både Karoline og Marie ligger på toppen av skåringslista, forteller Pia Therese Repål. 

Stor nytteverdi

Spillet er lastet ned på egne nettbrett som er tilgjengelige i alle ambulansestasjonene, og hver medarbeider kan lage sin egen bruker. I spillet kan ambulansearbeiderne trene på kompliserte pasientcase. Målet er å gjøre medarbeiderne trygge i møtet med psykisk syke personer. 

- Spillet er veldig lærerikt, med spesielt fokus på kommunikasjon.  Det gjør oss mer bevisste både på hva vi sier og hvordan vi bruker kroppsspråket. Jeg har allerede vært i flere situasjoner hvor jeg har hatt nytte av det jeg har lært ved å spille, sier Karoline Gustavsen.

Ulike scenarier

I spillet er det inkludert åtte relevante scenarier hvor spilleren får flere valg på hvordan de bør reagere. Valgene gir fra null til 300 poeng. I noen tilfeller må man svare med korte tidsfrister, noe som øker intensiteten i spillet. Poeng blir beregnet ut fra parametere som pasientrelasjon, kommunikasjon og sikkerhet.

I scenariene kan spilleren velge å være en av ambulansearbeiderne, en medarbeider i AMK eller svare på relevante spørsmål innen juss og etikk.
- I tillegg til å få poeng, får vi også en tilbakemelding på prestasjon og progresjon, sier Maria Nilsen.

Omfattende prosjekt

Kompetanseheving har vært et viktig mål for prosjektet «Transport av psykisk ustabile personer» i sykehuset, og spillet er et av tiltakene som er innført. Ambulansetjenesten gjennomfører hvert år en rekke transportoppdrag av psykisk syke. 

Mange av oppdragene utføres i samarbeid med politiet, og antall transportoppdrag hvor helsepersonell ber om bistand fra politiet, er økende. Gjennom prosjektet har politi, legevakt, AMK, ambulansetjenesten og psykisk helsevern kartlagt dagens praksis og identifisert forbedringsområder.

Mindre bruk av politi

I følge Helse- og omsorgsdepartementet er det et mål å etablere en verdig og helsefaglig god transporttjeneste, hvor politi kun bistår når det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

- Ofte er situasjonen spent når vi kommer til stedet. Pasientene er ofte helt ukjente for oss, og kan ha helt ulike reaksjonsmønstre. Vår oppgave er å transportere pasienten til behandling, og målet er at vi skal roe situasjonen slik at det ikke er behov for politi eller bruk av tvang, sier Maria Nilsen.

Ambulansearbeiderne bruker mye tid på å prate med pasientene, slik at de får bygget opp et tillitsforhold.
- I tillegg til at det viktig å trene på ulike hendelser, har vi også stor nytte av å vurdere voldsrisiko både før vi møter pasienten, og på nytt når vi er på stedet, sier Pia Therese Repål.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no