HELSENORGE

Spørsmål om pasientreiser og busstreik

I forbindelse med busstreiken får seksjon pasientreiser i Sykehuset Østfold henvendelser fra pasienter som ikke kommer seg til behandling. Pasientene oppfordres til å kjøre bil selv eller bli kjørt til behandling, for deretter å søke refusjon på helsenorge.no i etterkant av reisen.

​- Nå i koronavirusutbruddet får alle dekket bil med tilleggsutgifter (parkering og bom) på reiser over 10 km, opplyser seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist i seksjon pasientreiser.

Viser det seg helt umulig å komme til behandling på egenhånd, så kan pasientreiser rekvirere tilrettelagt transport på hele eller deler av reiseveien. Det er kun pasientreiser som kan rekvirere denne typen transport. Pasienten må selv kontakte pasientreiser på telefon 05515.

Bruk taxi kun hvis dette er helt nødvendig av helsemessige årsaker. Retningslinjer for bruk av taxi er uforandret selv om det er busstreik.