HELSENORGE

Status for MRSA-utbrudd ved nyfødtintensiv

Nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold Kalnes har fortsatt et pågående utbrudd med MRSA. 8 barn, 3 foreldre og 6 medarbeidere er bekreftet smittet per mandag formiddag. - Ingen av barna viser symptomer på sykdom som følge av smitten, sier avdelingssjef Jane Larsen i barne- og ungdomsklinikken.

Seks av barna er innlagt i sykehuset og to er skrevet ut. Det pågår fortsatt testing av medarbeidere og alle testresultater foreligger ikke ennå. Ingen av barna viser tegn til sykdom som følge av smitten.

- At man er smittet med MRSA betyr ikke automatisk at man blir syk. Vi overvåker barna, og vil starte behandling om de utvikler symptomer. Siden MRSA-bakterien er resistent mot de vanligste typene antibiotika som f.eks. penicillin, må vi i så fall ta i bruk andre typer antibiotika i behandlingen, sier Larsen.

Konsekvenser for nyfødtintesiv

MRSA er en bakterie vi ikke ønsker å ha i sykehuset. Derfor har sykehuset igangsatt flere tiltak for å hindre videre smitte blant pasienter og medarbeidere.

- Det betyr blant annet at medarbeidere med smitte må bli hjemme til negativ test foreligger. Med det følger en krevende bemanningssituasjon i avdelingen. Medarbeiderne legger ned en stor innsats for å ivareta pasientene og holde avdelingen åpen, sier Larsen.

Avdelingen er åpen og akuttfunksjonen er ivaretatt. I de tilfellene det er mulig å benytte andre sykehus vil vi be om bistand. Så langt har to fødende blitt sendt til et annet sykehus.

- Med tiltakene som er innført er det trygt å komme til nyfødtintensiven. Vi har etablert ren sone for nye pasienter, sier Larsen.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten kom inn i sykehuset.