Stor forskningsaktivitet blant sykepleierne

Av totalt 30 presentasjoner på årets fag- og forskningsdager i Helse Sør-Øst, ble hele fire av innleggene fremført av medarbeidere fra intensivavdelingen i Sykehuset Østfold. I tillegg hadde avdelingen tre presentasjoner i form av postere.

Sykepleiere i intensivavdelingen
Fra venstre: Inga Rutherford, Anne Karine Roos, Naylah Sørli, Martine Bølviken Mathisen, Hege Ruud Kristiansen, Kjersti Thunæs Hovland og Linn Maria Hauge.

​- Å ha medarbeidere som deltar i fag- og forskningsaktiviteter kommer pasientene til gode, og er et viktig bidrag til at vi leverer sykepleie av høy kvalitet, sier avdelingssjef Linda Haukeland.

For andre år på rad var intensivavdelingen godt representert ved fag- og forskningsdagene i Helse Sør-Øst. Dette er en årlig konferanse hvor målgruppen er sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner.

En viktig møteplass

Hensikten med å samle sykepleietjenesten til to dagers konferanse, er å skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet, inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen, synliggjøre klinisk sykepleie, stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis og presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten.
 

Linda Haukeland

Linda Haukeland

- Vi er stolte over arbeidet som våre medarbeidere presenterte både når det gjelder forskning og forbedringsarbeid som er utført i avdelingen, sier Haukeland.

 

Stort mangfold

De ulike arbeidene som ble presentert, spenner fra intensivsykepleie, samarbeid med kommunehelsetjenesten og organisasjon og ledelse.
- Det store spennet viser mangfoldet av interesse- og kunnskapsnivået som er i avdelingen, sier Haukeland. 

Flere av arbeidene som er presentert er gjort i samarbeid med Høgskolen i Østfold og finansiert av samarbeidsmidler.
- Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet mellom avdelingen og høyskolen, og mener det er viktig at medarbeiderne jobber aktivt med ulike forskningsprosjekter, sier hun.

Presentasjonene

For å kunne presentere en poster eller et fremlegg, må den godkjennes av en hovedgruppe bestående av en representant fra hvert sykehus i Helse Sør-Øst.

Følgende arbeid ble presentert:
 
Hege Ruud Kristiansen/ Anette Markussen: Intensivsykepleierens rolle for å ivareta pårørende under organdonasjonsprosessen
 
Brita Fosser Olsen/ Linn Maria Hauge/ Cathrin Wasenius/ Lene Finsrud/ Inger Johanne Grimsrud/ Linn Therese Fossen: Frisk pust – et samarbeidsprosjekt for å heve kvaliteten på sykepleien til pasienter med respirasjonsbesvær
 
Anne Karine Roos: Fra gammelt til nytt sykehus - hvordan erfarer pasienter å være på fellesrom kontra enerom?
 
Kjersti Thunæs Hovland: Ventilatorassosiert lungebetennelse etter innføring av en ventilator tiltakspakke. En oppsummeringsstudie.

Martine Bølviken Mathisen: Kan intensivsykepleiere forebygge posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos intensivpasienten?     

Naylah Sørli: Lederrollen i fokus, hvordan skape endringsvilje hos medarbeidere?                                                                                                   

Inga Rutherford/ Ann-Cathrin Leonardsen: KOMPIS-kompetanse i skjæringspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste