Stor interesse for utvikling av fremtidens helsetjenester

Det kom inn 20 søknader som involverer cirka 40 leverandører, da Sykehuset Østfold inviterte private næringslivsaktører til å bli med og utvikle fremtidens løsninger og tjenester for trygg og god hjemmeoppfølging. 

​- Interessen har vært stor, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen fornøyd. I oktober ble konkurransen om innovasjonspartnerskapet utlyst på Doffin, og ved fristens utløp var det 20 søkere fra privat næringsliv.

Se også: God oppstart for innovasjonssamarbeid

Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norge

Sykehuset Østfold har gått sammen med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi for å inngå innovasjonspartnerskap, der Sykehuset Østfold sammen med private leverandører skal utvikle fremtidsrettede digitale og virtuelle løsninger og tjenester for pasient og helsetjenesten. Målet er at pasientene i større grad skal få være mest mulig hjemme, kunne håndtere sykdom og ivareta egen helse, og at helsepersonell i større grad kan følge opp pasientene mens de er hjemme.

- God og trygg hjemmeoppfølging, der det er mulig, gagner både pasient, pårørende og helsetjenesten. Det er et stort markedspotensial for leverandører som får være med og utvikle fremtidens løsninger og tjenester for dette, sier Olsen.

Blant leverandørene som har søkt om å få være med på dette, er både kjente og ukjente, fra Norge, Sverige, Finland og Estland. Flere med ulik kompetanse har også slått seg sammen, så totalt er 40 leverandører involvert.

Økt medvirkning
15 av de 20 søknadene er nå prekvalifisert, og får dermed muligheten til å levere tilbud på anskaffelse av løsninger og tjenester innen 15. januar 2019.
- Innovasjonspartnerskap er en langvarig og krevende prosess for både den offentlige aktøren og leverandørene, men prosessen legger samtidig opp til mer likeverdig samarbeid mellom partene. Det blir spennende å følge veien videre, sier Olsen.

Se også: Tester ny løsning for å følge opp kreftpasienter

Hensikten med anskaffelsen er å utvikle, teste og ta i bruk nye digitale løsninger og virtuelle helsetjenester for pasient og helsetjeneste. Løsningene eller tjenestene som skal være ferdig i 2020 og bidra til å skape pasientens helsetjeneste, skal bidra til at helsetjenesten kan tilby trygg oppfølging når pasienten er hjemme. Pasienten kan få være mest mulig hjemme i trygge omgivelser, delta aktivt og leve så normalt som vanlig. 
Behovet for denne typen løsninger og tjenester gjelder for de fleste pasient- og sykdomsgrupper, men i første omgang fokuseres det på kreft, der Sykehuset Østfold har inntil 7,3 millioner kroner for å utvikle de beste løsningene og tjenestene i samarbeid med privat næringsliv.

Gjenbrukbar
- Det finnes noen digitale og virtuelle helsetjenester i dag, men de er ofte enkelttjenester med noen mangler og begrensede forutsetninger. For å få avstandsoppfølging og andre virtuelle helsetjenester, som for eksempel videokonsultasjoner som en integrert del av pasientforløpene, er det behov for en overordnet helhetlig løsning for alle virtuelle helsetjenester. Den finnes ikke i dag. I tillegg etterspør vi en konkret tjeneste for avstandsoppfølging, og utfordrer næringslivet til sammen med oss å utvikle bærekraftig løsninger og tjenester som kan breddes ut til flere pasient- og sykdomsgrupper.
Helse Sør-Øst følger anskaffelsen tett. Det innebærer at når den nye løsningen eller tjenesten er klar i 2020, kan også andre helseforetak i regionen kjøpe den uten og møtte gå ut på anbud.

Fakta om innovasjonspartnerskap

  • Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar 2017
  • Ordningen skal gjøre det enklere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om utvikling av ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene
  • Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille og kjøpe løsninger ingen har sett før