HELSENORGE

Stor økning i virusinfeksjoner

- Når små barn blir syke skal vi ta det på alvor. Men heldigvis er en virusinfeksjon som oftest ufarlig. Det gjelder også RS-viruset, sier Jon Olav Gjengstø Hunderi, barnelege med spesialkompetanse på lungesykdommer hos barn, og seksjonsoverlege ved barnepoliklinikken i Sykehuset Østfold.

Jon Olav Gjengstø Hunderi
Barnelege Jon Olav Gjengstø Hunderi i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold.

Økning i antall virusinfeksjoner får stor oppmerksomhet i høst, og både legevakter og sykehus har større pågang enn tidligere år.

- Etter at de strenge smitteverntiltakene ble satt inn på grunn av pandemien, har vi vært beskyttet også mot andre virus. Dette gjør spesielt små barn, som i liten grad har vært eksponert for virus, mer mottakelige for smitte nå når landet har åpnet opp igjen. Barna har mindre motstandskraft enn de ville ha hatt hvis de hadde hatt normal omgang med andre, sier Hunderi.

Mange luftveisvirus

​Det snufses og hostes i barnehager, skoler og på arbeidsplasser. Fortsatt testes vi for koronavirus når luftveissymptomene dukker opp. Heldigvis er de fleste koronatestene negative. Det er andre virus som forårsaker infeksjonen. 

- Det finnes en rekke ulike forkjølelsesvirus som kan gjøre barn syke. For de aller fleste betyr dette en forkjølelse med tett nese, hosting og ofte litt feber. Dette gjelder også RS-viruset, sier han.

Alvorlig for noen få

Respiratorisk syncytial (RS)-viruset er et  av de mest dominerende virusene nå. Viruset fører primært til forkjølelsessymptomer hos barn og voksne. 
- De fleste håndterer dette svært godt hjemme og blir friske av seg selv uten behandling i løpet av noen dager. Noen få, og spesielt de aller minste under 1 år, kan utvikle bronkiolitt, sier Hunderi. 

Bronkiolitt er en nedre lufveisinfeksjon forårsaket av virus som gir økte pusteproblemer og/ eller problemer med å spise. Barna puster raskt og det kan sees inndragninger i halsgropa, under ribbebuen eller mellom ribbeina som tegn på at de strever med å puste. 
- Sliter barnet med å puste, skal man alltid oppsøke lege, oppfordrer barnelegen.

Støttende behandling

Det finnes ingen behandling som reduserer sykdomsforløpet hos barn med bronkiolitt. 
- På sykehuset gir vi støttende behandling til de barna som ikke klarer å spise selv, trenger hjelp til å opprettholde god oksygenmetning eller hjelp til å puste. De fleste skrives ut av sykehuset etter få dager, sier han. 

Noen barn har høy risiko for å bli alvorlig syke av bronkiolitt, for eksempel svært premature barn eller spedbarn med hjerte- og lungesykdom.
- RS-viruset er ikke et nytt og ukjent virus. Dette er et virus vi kjenner godt, og vi har lang erfaring med å behandle barn som er syke på grunn av dette viruset, sier han. 

Økt bekymring

Fra at virus var noe vi tidligere var vant til å hanskes med, kan koronapandemien ha ført til at mange har en helt annen respekt for virusinfeksjoner. 
- Vi har lært å være oppmerksomme på alle symptomer som kan skyldes koronaviruset, og det kan ha ført til økt bekymring. I tillegg er det mange førstegangsforeldre med små barn som ikke har opplevd at barna har vært syke før. Da er det naturlig at de blir mer bekymret når barnet blir sykt. Men for de aller fleste barn, er det ikke farlig å være forkjølet, sier han.

Beskytt de nyfødte

De fleste har et stort ønske om å vise fram den nyfødte når de kommer fra sykehuset. Sykehuset anbefaler at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset etter fødsel, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og fare for smitte.
- Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det er spesielt viktig at du venter med å møte barnet hvis du har luftveissymptomer.

​​