Stor pågang av pasienter med sykelig overvekt

Hver måned henvises rundt 70 personer til overvektspoliklinikken i Moss. - En person med sykelig overvekt minsker risikoen for å utvikle andre sykdommer betraktelig ved å gå ned 10-15 prosent i vekt, og vårt mål er å hjelpe pasientene med å mestre denne vanskelige oppgaven, sier Anna Lundgren, lege i overvektspoliklinikken.

Medarbeidere i overvektspoliklinikken
Overvektspoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss har femårsjubileum i høst. Navn på medarbeiderne står under saken.

​For fem år siden kunne Sykehuset Østfold endelig gi østfoldingene et etterlengtet tilbud; en egen poliklinikk for personer med sykelig overvekt.

Allerede før overvektspoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss åpnet, var det mer enn 400 kvinner og menn som sto på venteliste.
- De ønsket heller å vente på å få behandling i Østfold, enn å bli henvist til andre sykehus, forteller sykepleier Elisabeth Andreassen.

70 nye hver måned

For å definere graden av overvekt, brukes BMI (kroppsmasseindeks). I tråd med nasjonale retningslinjer kan pasienter over 18 år, med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og alvorlig fedme, dvs. BMI ≥40 henvises til poliklinikken. Pasienter med BMI ≥35 kan også henvises til poliklinikken dersom de har vektrelaterte følgesykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, søvnapné, hjertekarsykdom, polycystisk ovariesyndrom eller artrose.

Poliklinikken i Moss mottar omtrent 70 nye henvisninger hver måned.

Anna Lundgren

Anna Lundgren

- Selv om vi får mange henvisninger, er det sannsynligvis enda flere som ikke tar kontakt med fastlegen for å få hjelp mot overvekten, sier Anna Lundgren.

Mange årsaker

Legen presiserer at sykelig overvekt kan ramme alle, og årsakene kan være mange.
- Dette er absolutt ikke bare mennesker som spiser for mye og trener for lite. Jeg har aldri vært i en avdeling hvor jeg har møtt så mange ulike pasienter. Her er unge, gamle, menn og kvinner, i alle typer livssituasjoner og yrker. Og mange er svært aktive, sier hun.

Noen pasienter kan ha hatt langvarige problemer med vekten, andre har vært gjennom behandlinger eller startet med medisiner som påvirker forbrenningen eller appetitten, og dermed utviklet et stort vektproblem. I overvektspoliklinikken står fagpersoner med bred kompetanse klare til å hjelpe pasientene.

Et stort behov

Da poliklinikken åpnet for fem år siden besto den av en klinisk ernæringsfysiolog samt to sykepleiere, en lege og en psykolog i deltidsstilling. Et stort behov for dette tilbudet i Østfold førte til at seksjonen raskt måtte utvides. I dag er det til sammen 11 medarbeidere. Her samarbeider leger, sykepleiere, klinisk ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, psykolog, brukerrepresentant og sekretær tett om behandlingen.

- Noen pasienter kommer hit med et håp om at vi skal løse problemene deres. Men behandlingen handler aller mest om å hjelpe pasientene til å endre livsstil. Det tar tid. Derfor følger vi pasientene opp til to år, sier Lundgren.

Pasientene er gjennom en grundig tverrfaglig kartlegging når de kommer til poliklinikken. Deretter får pasientene et individuelt tilpasset behandlingstilbud. Individuelle konsultasjoner, gruppebehandling, rehabiliteringsopphold eller bariatrisk kirurgi (fedmekirurgi) inngår i behandlingsalternativene.

- At vi har så bred faglig kompetanse på et sted, gir oss en stor fordel. Vi ser pasienten med forskjellig blikk, og utfyller hverandre, sier Lundgren.

Slankeoperasjon

Noen av pasientene som kommer til behandling i poliklinikken, henvises videre til bariatrisk kirurgi. Disse operasjonene utføres også ved Sykehuset Østfold Moss.

Før pasienter kan opereres må de følge et obligatorisk atferdsendringskurs som varer i 10 uker. Disse startkursene ble opprinnelig arrangert av lærings- og mestringssenteret ved sykehuset, men gjennomføres nå i regi av overvektspoliklinikken.

- I Sykehuset Østfold har vi arrangert mer enn 70 startkurs etter at overvektspoliklinikken ble åpnet for fem år siden og vi har årlig 320 pasienter på kurs, sier kursleder og sykepleier Hege Røstad Karlsen.

Må endre livsstil

På kurset blir deltagerne blant annet kjent med ulike behandlingsmetoder for å kunne ta et informativt behandlingsvalg. Kurset skal også gi økt bevissthet rundt mat, følelser, kropp og bevegelse.

- For å få til et vedvarende vekttap, også etter bariatrisk kirurgi, kreves det at pasientene endrer livsstil og matvaner.  Startkurset gir pasientene et godt grunnlag for dette, sier kurslederen.

Pasienter som blir operert følges opp i ytterligere to år ved Sykehuset Østfold, deretter følges de opp av sin fastlege.

- Dette handler om mennesker som bruker enormt med energi på å gjøre noe av det vanskeligste som finnes. Vi gjør hva vi kan for å gi dem god hjelp, sier Lundgren.

​Definisjon av normalvekt, overvekt og fedme: 
BMI (kroppsvekt i kg / høyde i m²) 

Undervekt  <18,5
Normalvekt  18,5-24,9    
Overvekt  25,0-29,9
Fedme grad1  30,0-34,9
Fedme grad 2  35,0-39,9
Fedme grad 3  ≥40

Du regner ut din BMI slik: Dersom du er 1,70 m høy og veier 165 kilo:
165 delt på (1.70 x 1.70) = 57,1 BMI.

Her kan du lese mer om overvekt på sykehusets nettsider

Medarbeiderne på bildet. Fra venstre sykepleier Elisabeth Andreassen, sekretær Monica Johansen Vik, klinisk ernæringsfysiolog Benedicte Jahrn, sykepleier Hege Røstad Karlsen, lege Anna Lundgren, klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Janson, psykolog Kristin Malmberg og sykepleier Karoline Holmen.