HELSENORGE

Stor pågang av pasienter til sykehuset

På nyåret har det vært stor pågang av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold. – De siste dagene har det vært høyt belegg i sykehuset, og vi har sett oss nødt til å sette i verk ekstraordinære tiltak for å ta imot pasientene på en god måte, sier administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Det er særlig innen de medisinske fagområdene sykehuset opplever stor pågang.

- Det er ingen spesielle sykdommer eller tilstander som utpeker seg. Vi har fått en økt tilstrømning av pasienter innen alle de indremedisinske fagområdene som hjerte, infeksjon, geriatri og lungemedisin i tillegg til nevrologi. Dette har gitt oss en krevende driftsituasjon med høyt overbelegg på døgnområdene, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.

Situasjonen gjør at sykehuset har iverksatt flere tiltak for å øke kapasiteten både når det gjelder bemanning og fysiske arealer.

- Den planlagte virksomheten i sykehuset er redusert og medarbeidere fra operasjonsvirksomhet og poliklinikker bistår nå døgnområdene. I tillegg tar medarbeiderne på døgnområdene på seg overtid og ekstra vakter. Jeg er svært glad for og takknemlig for den ekstrainnsatsen som medarbeiderne nå legger ned, sier Gjessing.

Den store pågangen gjør at flere pasienter enn normalt må ligge på korridor.

- I denne situasjonen er det uunngåelig at pasienter må ligge på korridor. Så langt det lar seg gjøre benytter vi ledig kapasitet ved andre fagområder i sykehuset og legger to pasienter på samme rom. Likevel er det nå korridorpasienter på alle døgnområder, sier Solyga.

Tar i bruk beredskapsarealer

I tråd med sykehusets beredskapsplan gjøres nye arealer klart til bruk for pasientbehandling.

- Vi har et område i sykehuset som normalt brukes til undervisning og kontorer. Det ryddes nå for å kunne brukes til sengerom. Samtidig jobber vi med å sikre bemanning til disse sengene. Bruken av disse arealene ligger noen dager fram i tid, og vil avlaste døgnområdene, sier Solyga.

Får avlastning fra Oslo universitetssykehus

Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider ved stor pågang av pasienter. Sykehuset Østfold får nå bistand fra Oslo universitetssykehus (OUS).

- Vi har gjort avtale med OUS om at de kan ta imot pasienter fra vårt opptaksområde i en begrenset periode. Det betyr at inntil ca. 20 pasienter om dagen kan bli innlagt på OUS sine sykehus istedenfor Kalnes. Dette vil lette presset på vårt akuttmottak og våre døgnområder, og jeg setter stor pris på at OUS bistår oss, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold er fortsatt i gul beredskap.

- Beredskapsledelsen følger utviklingen nøye. Vi er i tett dialog med kommunene i opptaksområdet. Situasjonen er nå krevende for både kommunehelsetjenesten og oss i sykehuset. Samtidig forbereder vi oss på at det kan komme enda flere pasienter som følge av økt korona-smitte i befolkningen, sier Gjessing.