Stor pågang til operasjon for skjeling

- Det har vært en kraftig økning av pasienter som skjeler som henvises til øyeavdelingen. Dette fører dessverre til lenger ventetid enn vi ønsker. Vi arbeider for å øke operasjonskapasiteten slik at vi kan behandle dobbelt så mange pasienter fra høsten, sier avdelingssjef Oddbjørn Bjordal i øyeavdelingen i Sykehuset Østfold Moss.

Oddbjørn Bjordal
Avdelingssjef Oddbjørn Bjordal i øyeavdelingen i Sykehuset Østfold Moss.

​Fra 2016 til 2017 var det en økning av pasienter som ble henvist til øyeavdelingen på 40 prosent.
- Hovedvekten av pasienter som henvises til oss, er barn, men vi har også voksne pasienter som ønsker behandling, sier Bjordal.
Alle pasienter som opereres på grunn av skjeling, opereres i narkose.
- Utfordringen er at vi ikke har stor nok operasjonskapasitet til å håndtere alle pasientene som trenger narkose, sier han.

Lange ventetider

Det arbeides nå for å finne løsninger slik at øyeavdelingen kan doble antall operasjoner for barn fra høsten.
- Ventetiden for disse pasientene er lang, men vi håper å kunne redusere den betydelig gjennom høsten, sier Bjordal.

Med fritt behandlingsvalg, har pasienter mulighet til å ønske seg til andre behandlingssteder.
- Problemet her er at det også er lange ventetider i de aller fleste sykehusene i landet, sier avdelingssjefen.

Synlig og usynlig

Skjeling kan dreie seg om mange forskjellige tilstander som har det felles at øynene ikke står parallelt. Skjeling kan både være synlig og usynlig for omverdenen.

Synlig skjeling (manifest skjeling) kan oppleves vanskelig fordi andre ser det, og du får problemer med å få blikkontakt med andre. Dette kan være plagsomt. Du bruker kanskje bare et øye om gangen. Noen kan også være plaget med dobbeltsyn.

Innvendig skjeling (latent skjeling) kan gi store plager fordi du må jobbe for å holde blikket rett eller for ikke å se dobbelt. Noen kan ha plager i form av dobbeltsyn. Denne formen for skjeling er stort sett usynlig for omverdenen.

Skjeling kan gi plager som

  • vanskeligheter med å lese, eller kort utholdenhet ved lesing
  • konsentrasjonsvansker i jobb på grunn av tretthet i øynene (astenopi)
  • dobbeltsyn som gjør at du ikke kan kjøre bil eller utføre jobben din 
  • vanskeligheter med å gå i ulendt terreng

Skjeling kan behandles på flere måter, avhengig av typen skjeling. Briller eller lapp på øyet kan være det eneste du trenger, men behandlingen kan også bestå av

  • botox-injeksjoner i øyemusklene
  • operasjon for å rette opp skjelevinkelen

- Operasjon av skjeling tar sikte på å rette opp feilstillinger i øyne. Dette utføres ved å flytte øyemuskler, på det ene eller begge øynene. Vi har god erfaring med disse inngrepene. Og vi håper at vi etter hvert kan gi denne behandlingen, uten at pasienter må vente i mange måneder, sier Bjordal.