HELSENORGE

Stor pågang til sykehuset

Sykehuset har spesielt stor pågang av pasienter denne høsten, og døgnområdene har hatt et overbelegg siden etter sommerferien. – Vi må forberede oss på et økt antall pasienter gjennom høsten og vinteren, og vi vurderer fortløpende ulike tiltak, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

Det er særlig akuttmottaket, medisinske døgnområder og barne- og ungdomsklinikken som er presset. Sykehusets kriseledelse har hyppige møter nå hvor de fortløpende vurderer å sette inn ulike tiltak for å styrke bemanningen og legge til rette for flere arealer for å øke kapasiteten. Et stort antall øyeblikkelig hjelp-pasienter, kan gjøre det nødvendig å utsette noe planlagt behandling.

Akuttmottaket har stor pågang av pasienter. Det betyr lengre ventetid for pasienter det ikke haster like fullt med. De fleste pasientene som kommer til akuttmottaket, har ulike medisinske diagnoser. I tillegg øker antall pasienter med luftveisinfeksjoner og også pasienter med korona.

- Vi har vært klar over at pandemien ikke er over. I tillegg har vi forventet en økning i antall luftveisinfeksjoner etter at befolkningen har vært beskyttet mot smitte i lengre tid og dermed nå kan være mindre motstandsdyktige mot disse infeksjonene. Økningen i antall pasienter med luftveisinfeksjoner har imidlertid kommet tidligere i år enn vanlig, også i vårt område, sier Gjessing.

Flere koronapasienter

Siden fredag har sykehuset hatt en dobling av antall pasienter med covid-19, og per i dag har vi 13 koronapasienter innlagt. De fleste av pasientene med covid-19 blir nå liggende på vanlige sengeposter, og få må flyttes til intensiv. 

- Vi ser dette som et resultat av at mange er vaksinerte og at de som blir innlagt ikke blir like syke som tidligere. Jeg vil oppfordre alle som ikke er vaksinert til å ta koronavaksine, sier hun.

Munnbind i sykehuset innføres nå i enkelte avdelinger der det er høy risiko for smitte.

Behov for besøksrestriksjoner vil ha sammenheng med pasientbelegg i de enkelte døgnområdene, og vil derfor bli vurdert fortløpende. Ulik pågang av pasienter kan føre til forskjellige regler mellom avdelinger og seksjoner, og kan variere fra uke til uke.

Mange med RS-virus

Barne- og ungdomsklinikken har stor pågang av barn med luftveisinfeksjoner. En viktig årsak er at RS-sesongen har startet tidlig i år. Per i dag er det 14 barn med RS innlagt, og antall pasienter forventes å øke de neste ukene. 

For å sikre at syke barn får rett behandling på rett sted, samarbeider avdelingen tett med kommunehelsetjenesten, og avdelingen har blant annet opprettet en konfereringstelefon for legevakter og fastleger. Leger og sykepleiere bistår også med kompetanseheving både eksternt og internt. 

Få med influensa

Foreløpig har sykehuset hatt svært få innlagte pasienter med influensa. 
- Vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg i ukene fremover, men vi følger situasjonen tett, sier Gjessing.

Sykehuset har nær kontakt med kommunene, blant annet gjennom ukentlige møter i pandemirådet, som er et samarbeidsutvalg mellom sykehuset og kommunene.
- Dette samarbeidet er viktig og gir oss en samlet oversikt over situasjonen i opptaksområdet vårt.