HELSENORGE

Stort webinar om barnepalliasjon

Over 70 deltakere fra samarbeidende kommuner var påmeldt da barnepalliasjonsteamet til barne- og ungdomsklinikken og barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold holdt webinar sist uke.  

Anette Lunde, Kristine W. Sanne, Nina Belsby, Randi Weyde, Elin H. Saltermark, Sven Simonsen, Carine Skarpenes, Inger Johanne K. Larsen og Mari Grinna.

​​Torsdagens webinar om barnepalliasjon ble holdt til en tverrfaglig gruppe med fagpersoner fra alle sykehusets samarbeidende kommuner.

- Det var cirka 50 deltakere og over 70 påmeldt, så vi regner med at en del satt sammen og så webinaret, sier sosionom Elin Haugan Saltermark ved seksjon for barne- og ungdomshabilitering.

Medarrangør var Stiftelsen Frambu med sin nyetablerte enhet for samhandling, livskvalitet og lindring, Leve nå.

- Ikke som voksenpalliasjon

Bakgrunnen for webinaret var kunnskapsdeling og ønske om å starte et mer systematisk samarbeid rundt gruppen med barnepalliative pasienter og deres familier. Helsedirektoratet kom i 2016 med en nasjonal retningslinje for tilbudet til denne gruppen.

- Et av de viktigste budskapene i webinaret er at barnepalliasjon ikke er det samme som voksenpalliasjon, fordi den starter diagnosetidspunkt og varer livet ut, sier overlege Sven Simonsen. 
- Dessuten er samarbeid både tverrfaglig, tverrsektorielt og med fokus på livskvalitet for barnet, noen av prinsippene fagpersonene bør strebe å få til, i følge den nasjonale retningslinjen.​​​

Vil nå ut til kommunene

Begge teamene ved Sykehuset Østfold er tilknyttet det regionale barnepalliative teamet som driftes av Oslo universitetssykehus. I tillegg møtes alle de barnepalliative teamene i Helse Sør-Øst to ganger i året til felles fagdag.

- Vi er alle enige om at denne delen av jobben vår er meningsfull, og samtidig utfordrende på mange måter. Vi ønsker nå fremover å nå ut til kommunene, og håper på positiv respons fra deltakerne etter webinaret, sier nyfødtsykepleier Nina Belsby.​​

Webinar om barnepalliasjon

Fra v. barnesykepleier Anette Lunde, spesialsykepleier Kristine W. Sanne, nyfødtsykepleier Nina Belsby, spesialfysioterapeut Randi Weyde, sosionom Elin H. Saltermark, overlege Sven Simonsen, spesialergoterapeut Carine Skarpenes, spesialsykepleier Inger Johanne K. Larsen og klinisk ernæringsfysiolog Mari Grinna.