HELSENORGE

Streik i Sykehuset Østfold

Det er brudd i meklingen mellom Unio og Spekter, og 25 medarbeidere i Sykehuset Østfold er tatt ut i streik fra morgenen fredag 4. juni. Pasienter berørt av streiken vil bli kontaktet av sykehuset.

Streiken vil få konsekvenser for planlagt operasjonsvirksomhet i Sykehuset Østfold Moss, fysioterapi, bildediagnostikk og stabsfunksjoner.

Pasienter med planlagte ortopediske operasjoner i Sykehuset Østfold Moss kan få sin operasjon utsatt. Det kan også bli forsinkelser for fysioterapi og bildediagnostikk (CT, røntgen). De berørte pasientene vil bli kontaktet av sykehuset, alle andre skal møte til sin avtale som normalt