Helsenorge

Styrepapirer til møte 17. juni

Kontorarbeidsplasser for administrasjonen, og samlokalisering av distriktsbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling og somatikk i Indre Østfold, er blant sakene som står på agendaen i styremøtet mandag 17. juni.