Styrker legevaktbiler i Indre Østfold

I henhold til Akuttforskriften skal kommunene ha et tilbud som gjør at lege kan reise ut på sykebesøk, samt å bistå ambulansetjenesten ved akutte hendelser. Nå har Helsehuset Indre Østfold og Sykehuset Østfold inngått et samarbeid for å styrke legevaktbilene i kommunene.

Kjersti Olafsen og Cindy Treland
Ambulansearbeider og sykepleier Kjersti Olafsen og lege Cindy Treland.

​Helsehuset Indre Østfold og Sykehuset Østfold mener det er store gevinster for befolkningen ved å styrke legevaktbiler i Østfold.

- I Indre Østfold har vi allerede en god legetjeneste på Helsehuset, og Sykehuset Østfold kan bistå med sykepleier/paramedic fra Brennemoen ambulansestasjon. Sammen skal vi teste ut dette i seks måneder, og håper at resultatene er så gode at de andre legevaktsdistriktene i Østfold vil følge etter, sier Kristian Devold, daglig leder Helsehuset Indre Østfold.

Mer behandling der pasienten er

Hovedoppgaven til teamet i bilen er sykebesøk til personer som bor på sykehjem og hjemme, og som har vanskelig for å komme til legevakten. Teamet i legevaktbilen kan gjøre vurderinger der pasienten bor som kan spare personene for belastende transport til legevakt eller sykehus. Legevaktbilen skal også rykke ut på akutte oppdrag sammen med ambulanser etter gitte kriterier.

Helsehuset har byttet ut sin gamle legevaktbil med en utrykningsbil fra Norsk luftambulanse. Denne skal i første omgang utstyres slik at sykepleier/paramedic og lege kan ta blodprøver og utføre andre enklere undersøkelser, samt ivareta akuttmedisinske oppdrag bedre og tryggere enn tidligere.

Bedre ambulanseberedskap

Prosjektet skal registrere og måle om legevaktbilen med lege og sykepleier/paramedic kan gi bedre og mer behandling der pasienten oppholder seg / bor, og om personer kan spares for unødig transport.

- Tiltaket har først og fremst som mål å gi befolkningen et tilbud nært der de bor. Gjennom dette unngår vi unødige og belastende transporter av syke pasienter. Dette er i tråd med nasjonale føringer om pasientens helsetjeneste og intensjonen med samhandlingsreformen. Legevaktbilen vil også kunne få positiv effekt på beredskapen, og vil kunne redusere antall innleggelser i Sykehuset Østfold, sier Liv Marit Sundstøl, klinikksjef i klinikk for akuttmedisin, Sykehuset Østfold.

Hva betyr dette for befolkningen i Indre Østfold?

• Flere pasienter kan få raskere behandling der de bor.
• Færre belastende transporter til legevakt og sykehus.
• Helsepersonell på sykehjem og i hjemmesykepleien vil oftere få hjelp av lege og sykepleier/paramedic.
• Akuttberedskapen blir bedre ved at legevaktbilen kan kjøre med blålys, og er bedre utstyrt for akuttmedisinske oppdrag.