Sykehuset får kritikk for høy bruk av tvang i sikkerhetsseksjonene

- Sivilombudsmannen har gjort en grundig gjennomgang som vi tar på største alvor. Vi er ikke komfortable med at våre pasienter utsettes for mer bruk av tvang enn i sikkerhetsavdelinger i andre sykehus, sier Irene Dahl Andersen, klinikksjef i psykisk helsevern og rusbehandling.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​Sivilombudsmannen har i dag 2. april kommet med to rapporter fra besøk i sikkerhetsseksjonene og alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold. Begge rapportene påpeker at det ved psykiatrisk avdeling er manglende kunnskap om omfanget av egen tvangsbruk.

I en pressemelding skriver Sivilombudsmannen at de registrerte både mer og lengre bruk av belter enn de vanligvis ser ved sikkerhetspsykiatriske døgnenheter. Dette er alvorlig fordi bruk av belter er svært inngripende og bare skal brukes så kort som mulig i nødrettsliknende situasjoner.

Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen

- Vi skal alltid tilstrebe å benytte alternative og mer skånsomme metoder framfor å ta i bruk tvangsmidler. Både fordi loven krever det, men også fordi vi er bevisst på hvordan vår bruk av tvang kan være en stor og belastende inngripen i den enkelte pasients liv, helse og verdighet, sier Irene Dahl Andersen.

Klinikksjefen er tydelig på at det er uheldig og beklagelig at Sivilombudsmannen finner at praktisering av tvang, og dokumentasjon av tvangsbruk, ikke i tilstrekkelig grad følger lovens krav.

- Vi tar for oss alle anbefalinger som er kommet, og vil jobbe systematisk med å innlemme dem i våre prosedyrer og daglige drift. Rapportene fra Sivilombudsmannen har gitt oss et godt grunnlag for læring og utvikling som vi er takknemlig for, sier klinikksjefen.

Besøk i alderspsykiatrisk seksjon ved sykehuset, er omtalt i en egen rapport. Ved denne seksjonen fant Sivilombudsmannen liten bruk av tvang.

Her finner du rapportene:

Lenke til rapport fra Sivilombudsmannens besøk i sikkerhetspsykiatriske seksjoner

Lenke til rapport fra Sivilombudsmannens besøk i alderspsykiatrisk seksjon