Helsenorge

Sykehuset Østfold er i grønn beredskap

SØ er i grønn beredskap på grunn av koronavirus - Covid-19, for å være best mulig forberedt på mottak av pasienter. SØ har foreløpig ingen Covid-19 pasienter eller smittede ansatte.

​Grønn beredskap betyr at sykehuset har normal drift, men med oppmerksomhet rundt mulig mobilisering og iverksetting av planer. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner kan forsterkes.

Sykehuset Østfolds beredskapsledelse møtes i ettermiddag, og vil komme tilbake med mer informasjon etter det.