HELSENORGE

Sykehuset Østfold er nå i grønn beredskap

Fra i dag 26. november klokken 15.00 er sykehuset i grønn beredskap. - Alle pasienter som har behov for det, får akutt hjelp, men noen pasienter som skal til planlagt behandling, kan få utsatt sin time, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Hege Gjessing
Adm. direktør Hege Gjessing

Årsaken til at sykehuset nå går i beredskap er et økt smittetrykk i befolkningen, svært mange innlagte pasienter og en krevende bemanningssituasjon på grunn av høyt sykefravær i mange avdelinger.

- I ettermiddag har vi 17 pasienter med covid-19 innlagt, og det er det høyeste antallet vi har hatt på flere måneder. Smitten øker rundt oss og det er varierende hvor strenge tiltak kommunene har iverksatt. Som sykehus må vi forberede oss på at vi kan få flere pasienter i ukene som kommer, sier hun.

I vurderingen av beredskapsnivå ser beredskapsledelsen i sykehuset på flere forhold.  I alle beredskapssituasjoner vurderes det om det er behov for ekstra ressurser, og om den ordinære pasientbehandlingen og driften i sykehuset påvirkes. Under pandemien har det i tillegg vært viktig å følge med på smittesituasjonen i samfunnet rundt oss og på vaksinasjonsgraden hos medarbeiderne i sykehuset.

I tillegg til koronapasientene er svært mange pasienter innlagt av ulike medisinske årsaker, inkludert ulike luftveisinfeksjoner. 

- Når sykehuset nå går i beredskap kan vi raskere gjøre nødvendige endringer. Det kan være å utsette planlagt behandling, omfordele personell og ta i bruk ekstra areal. Vi føler oss trygge på at vi kan drifte forsvarlig om antall koronapasienter fortsetter å øke, sier hun.

Pasienter som eventuelt får utsatt sin behandling, vil bli kontaktet av sykehuset. Hvis du har time i sykehuset og ikke blir kontaktet, skal du møte til avtalt tid.