Sykehuset Østfold går i grønn beredskap

Torsdag 16. april kl. 12.00 endres SØ beredskapsnivå fra gul til grønn. Det skjer fordi forberedelsene og omrokkeringene som var nødvendige for å møte pandemien er iverksatt og på mange områder gjennomført.

Hege Gjessing
Hege Gjessing

​- Sykehuset er nå i stand til å håndtere pandemien med et lavere beredskapsnivå, sier Hege Gjessing administrerende direktør og beredskapssjef i Sykehuset Østfold.

3. mars etablerte Sykehuset Østfold pandemikomité i tråd med beredskapsplanene for pandemier. 10. mars gikk sykehuset i grønn beredskap. Nivået ble hevet til gul den 13. mars. I 35 dager har sykehuset vært i beredskap.

- Sykehuset er fortsatt i beredskap, og de omfattende smitteverntiltakene i sykehuset fortsetter uten endring inntil videre, sier Gjessing.
Det samme gjelder rekruttering og opplæring av nye medarbeidere.

En ekstraordinær stor innsats

De første ukene i beredskap har sykehuset rigget seg til å ta i mot et stort antall pasienter med covid-19 samt å forhindre smitte til medarbeidere og andre pasienter i sykehuset.

-Det er lagt ned en fenomenal innsats på alle områder i sykehuset. Ingen har vært uberørt av beredskapssituasjonen. Jeg er stolt og imponert av arbeidsinnsatsen, kreativiteten, samarbeidsviljen og profesjonaliteten som sykehusets medarbeidere har vist, sier Gjessing.

Forsiktig normalisering

Som følge av strenge smitteverntiltak og fokus på mottak av pasienter med covid-19, har mange pasienter fått timene sine utsatt.
- Vi har nå et lavt antall covid-19-pasienter i sykehuset. Smittesituasjonen i samfunnet er under kontroll, og selv om ukene og månedene framover er usikre har vi et etablert tilbud til covid-19-pasientene i sykehuset og gode planer. Det gjør at vi kan rette mer oppmerksomhet mot sykehusets ordinære pasienter, sier Gjessing.

Klinikkene i sykehuset legger planer for hvordan flere pasienter kan få time i sykehuset, samtidig som smitteverntiltakene opprettholdes. Sykehusets planer om, ved behov, å kunne ta i mot et stort antall pasienter med covid-19 ligger fast.
- Det kommer til å være en krevende balansegang mellom å håndtere pandemien og ordinær drift. Vi må gjøre gode faglige prioriteringer og åpningen må skje gradvis og kontrollert slik at alle føler seg trygge, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold har beredskapsnivåene grønn, gul og rød. Grønn beredskap er sykehusets laveste beredskapsnivå utenom ordinær drift. Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst og de andre helseforetakene i regionen har også besluttet å endre fra gul til grønn beredskap 16. april. Ved endring av smittesituasjonen i samfunnet og fare for økt tilstrømning av pasienter med covid-19, vil sykehuset vurdere å øke beredskapsnivået igjen.