Sykehuset Østfold har brutt forsvarlighetskravet

- Vi tar tilbakemeldingen fra Fylkesmannen på største alvor, sier Helge Stene-Johansen, fungerende administrerende direktør og fagdirektør i Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​Fylkesmannen finner at sykehuset har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, ved at helsetjenester ved hjerteavdelingen i perioder i 2017 har vært uforsvarlige som følge av vedvarende problemer med bemanning og tilgang på nødvendig kompetanse.

Opprettet tilsynssak

Fylkesmannen i Østfold har behandlet en tilsynssak mot Sykehuset Østfold om helsetjenester som gis ved hjerteavdelingen. Saken ble opprettet 7. desember 2017 etter en bekymringsmelding fra Norsk Sykepleierforbunds foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold.

Helge Stene-Johansen

Helge Stene-Johansen


- At sykehuset har brutt forsvarlighetskravet er alvorlig. Situasjonen i hjerteavdelingen i vinter var svært krevende. Vi var for sene med å sette inn effektive tiltak for å gjøre situasjonen bedre, både for pasienter og for medarbeidere, sier Stene-Johansen.

Flere årsaker

I følge Stene-Johansen var det mange uheldige omstendigheter som gjorde at situasjonen i avdelingen ble så vanskelig. Større pågang av pasienter enn det som var forutsett, stor turnover av medarbeidere og høyt sykefravær var noen av årsakene til bekymringen.

- Dette handler om mer enn situasjonen i én avdeling. Her har vi i sykehusledelsen ikke gjort godt nok arbeid for å følge opp, og at medarbeiderne opplever at de ikke blir hørt, må vi ta innover oss, sier han.

Konkrete tiltak

Stor pågang av hjertepasienter gjør at situasjonen fortsatt er krevende i avdelingen.
- Vi vil følge situasjonen nøye. Det er satt inn flere konkrete tiltak, og arbeidsgrupper kartlegger nå blant annet sengekapasiteten og bemanningsbehov i døgnområdene i sykehuset, sier Stene-Johansen.

I løpet av høsten er det besluttet at fire senger skal overføres fra klinikk for kirurgi til klinikk for medisin, som hjerteavdelingen hører innunder. Det er rekruttert femti nye sykepleiere, og det er iverksatt tiltak for å øke kompetansen og for å sikre at medarbeiderne får den opplæringen de behøver.

Oppfølging

Fylkesmannen vil følge opp saken i de faste halvårlige møtene med sykehuset.
- Det er viktig med en ekstern og uavhengig tilsynsmyndighet som kan avdekke om det har vært svikt og brudd på helselovgivningen i sykehuset, og vi tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen svært alvorlig, sier Stene-Johansen.

Har tro på løsning

Anita Talåsen Granli

Anita Talåsen Granli

- Problemene er ikke borte og dette vil ta tid, men jeg har tro på at vi skal løse dette sammen, sier Anita Talåsen Granli, Norsk Sykepleierforbunds foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold.

I følge Granli var det nødvendig å sende en bekymringsmelding til Fylkesmannen, og hun opplever at sykehuset tar dette på alvor.
- Nå er det viktig at sykehuset følger opp avdelingen tett og evaluerer tiltakene som blir iverksatt, og at tillitsvalgte blir involvert i dette arbeidet, sier hun.