Sykehuset Østfold har fått ny partner

For første gang i historien inngår et norsk sykehus et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Sykehuset Østfold skal sammen med leverandøren Diffia utvikle digitale løsninger slik at pasienter som er hjemme kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom. - I første omgang skal vi lage en løsning for kreftpasienter som går regelmessig til behandling i sykehuset, sier innovasjonssjef i Sykehuset Østfold Ingunn Olsen. 

Markering av innovasjonspartnerskap
Kontrakten mellom Sykehuset Østfold og Diffia ble markert med alle samarbeidspartnere tilstede

Onsdag 18. september ble avtalen mellom Sykehuset Østfold og Diffia markert med en stor familie av samarbeidspartnere til stede. En av dem som ønsket det nye innovasjonsprosjektet velkommen var leder av SØs brukerutvalg Svein Gurvin.

- Det er skummelt å bli syk. Trygghet er noe av det viktigste knyttet til all behandling både for pasienten selv og dens pårørende. Det er også slik at pasienter og pårørende gjerne vil delta aktivt selv, men de trenger ofte oppmuntring og veiledning. Dette prosjektet kan være med å gjøre oss bedre i stand til å gjøre jobben vår som pasient og pårørende, sa Gurvin.

Mange kreftpasienter føler seg usikre når de er hjemme, samtidig er det en påkjenning å stadig måtte reise til sykehuset. God oppfølging i hjemmet av spesialister som befinner seg på sykehuset, vil gi kreftpasienter større trygghet og mer selvstendighet, mer tid hjemme og færre sykehusbesøk.

-Pasientene kan enkelt å følge med på egen helse og sykehuset kan lettere fange opp endringer i pasientens helsetilstand. Det betyr at helsepersonellet tidligere kan iverksette tiltak for å forhindre forverring og tilleggsbelastninger, sier ass. avdelingssjef Vivi Haaheim i kreftavdelingen.

- Digital hjemmeoppfølging er en helt ny måte å organisere helsetjenestene på. Det utfordrer våre tradisjonelle måter å tenke pasientforløp på. Vi har derfor valgt «Nyskapende pasientforløp» som vårt første innovasjonspartnerskap. Interessen blant private næringsaktører har vært enorm, og vi har vurdert hele 20 søknader om partnerskap, sier Ingunn Olsen.

Valget falt på Diffia som blant annet har utviklet appen Nimble. Nimble er en mobil assistent for leger og helsepersonell på sykehus. Appen gjør det mulig å bruke mobiltelefon til å kunne dokumentere, kommunisere og dele informasjon innad i et helseteam.

- I partnerskap skal Diffia og sykehuset utvikle løsningen Nimble Homewards slik at pasienter kan følge med på og medvirke i behandlingen av egen sykdom utenfor sykehuset. Nimble videreutvikles med løsninger som både kan brukes av helsepersonell på sykehus, av pasienter og pårørende og av helsepersonell i kommunehelsetjenesten, sa administrerende direktør Soheil Dabestani i Diffia.

- Ambisjonen for partnerskapet er at flere pasientgrupper kan bruke løsningen og andre sykehus etterhvert. Det vil vi i Sykehuspartner være med på å gjøre mulig, sa administrerende direktør i Sykehuspartner Gro Jæhre. Sykehuspartner er leverandør av IKT-tjenester til sykehusene i regionen.

Innovasjonspartnerskap

Sykehuset Østfold er en av 14 offentlige virksomheter som er med i Innovasjon Norges ordning med innovasjonspartnerskap. Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Innovasjon Norge har tildelt Sykehuset Østfold 7,3 mill. kroner til utviklingen.

- Sykehuset Østfold har tatt mål av seg til å være ledende på tjenesteinnovasjon. Vi kjenner behovene og vi har mange gode ideer. Innovasjonspartnerskap gir oss muligheten til å utvikle ideene til produkter sammen med næringslivet, sa administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Mer informasjon om prosjektet finner du her: sykehuset-ostfold.no/innovasjonspartnerskap