HELSENORGE

Sykehuset Østfold hever beredskapsnivået til gult

Fra torsdag 9. desember klokken 15.00 er SØ i gul beredskap. - De siste dagene har vi hatt svært høy pågang av pasienter, og vi har i dag det høyeste overbelegget noen gang. Situasjonen krever tett oppfølging og omdisponering av ressurser, derfor går SØ i gul beredskap, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

SØ har vært i grønn beredskap siden 26. november, en mer krevende driftssituasjon gjør at beredskapsnivået økes.

- Det er tre forhold som gjør driftssituasjonen spesielt krevende nå. Vi har høyt overbelegg på sengepostene, høyt sykefravær blant medarbeidere og høyt smittetrykk i samfunnet som krever smittevernstiltak, sier Gjessing.

Den store pågangen av pasienter er først og fremst innenfor de medisinske fagområdene. Torsdag morgen hadde SØ 77 pasienter mer enn hva det finnes ordinære plasser til. Disse måtte tilbringe natten på rom med en annen pasient eller på korridor.

- Vi har høy pågang av øyeblikkelig hjelp pasienter innen alle de medisinske fagområdene som hjertemedisin, lungemedisin, nevrologi, geriatri, infeksjonsmedisin osv. Vi er inne i en periode av året hvor vi normalt har høy pågang, så dette er ikke helt uventet. Likevel opplever vi pågangen som noe høyere enn forventet, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.

Sykehuset Østfold har torsdag formiddag innlagt 16 pasienter med covid-19. Av dem mottar 7 intensivbehandling. I tillegg har sykehuset til enhver tid pasienter med mistenkt smitte. Det vil si pasienter med symptomer der testresultatet ennå ikke er bekreftet. Disse pasientene må ha de samme smitteverntiltakene rundt seg som de som er bekreftet smittet.

- De høye smittetallene i befolkningen rundt oss har så langt ikke ført til en stor økning i innleggelser av covid-pasienter i SØ, men vi er forberedt på at det vil komme. Imidlertid er vi allerede nå berørt av strengere smittevernstiltak, sier Gjessing.

Nye smitteverntiltak

Det er rekordhøy smitte i SØs opptaksområde, og sykehuset følger spent med på utviklingen med den nye omikronvarianten. Som i resten av samfunnet er vaksinering med tredje dose koronavaksine en hovedprioritet i smittevernarbeidet. Nær 4000 medarbeidere har nå tatt dose 3. Sykehuset vil fortløpende vurdere nye smitteverntiltak. Fra fredag 10. desember vil pasientenes adgang til å få besøk bli betraktelig redusert.

- I morgen vil vi gjeninnføre strenge besøksrestriksjoner. Med to pasienter på enkeltrom og mange korridorpasienter er det vanskelig å opprettholde nødvendig distanse. Med noen få unntak vil det derfor ikke lenger være mulighet å få besøk. Besøksreglene vil bli annonsert på våre hjemmesider, sier Gjessing.

Redusert planlagt aktivitet

Når sykehuset øker beredskapsnivået for å ivareta pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, vil den planlagte virksomheten prioriteres ned. Det vil si at pasienter som kan vente på helsehjelp, kan risikere å få timen eller operasjonen sin utsatt. Dette gjelder ikke ved alvorlig sykdom, kreft, barn eller psykisk helsevern.

- Vi ser nå på hvordan vi kan omdisponere helsepersonell fra poliklinikk og operasjonsvirksomhet til å bistå de fagområdene i sykehuset som opplever høyest press, sier Gjessing.

Fakta:beredskapsnivåer i SØ​

Grønn beredskap:          Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes

Gul beredskap:               Begrenset mobilisering av ekstra ressurser

Rød beredskap:              Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift