HELSENORGE

Sykehuset Østfold i grønn beredskap

Mandag 3. mai klokken 14.00 endrer Sykehuset Østfold beredskapsnivå fra gul til grønn. SØ har vært i gul beredskap siden 2. desember 2020. – Nå er det flere lyspunkt som gjør at vi kan senke beredskapsnivået, men skiftet får ikke noen umiddelbare konsekvenser for driften i sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Hege Gjessing forklarer overgang til grønn beredskap sammen med beredskapssjef Knut Steinar Isaksen på Youtube. Filmen finner du ved å følge denne linken https://youtu.be/S6jQwqbjv3g eller ved å søke opp Sykehuset Østfold på Youtube.

- Smitteverntiltakene vi har i sykehuset, som krav til munnbind og avstand, innslippskontroll, begrensninger for møte- og kursvirksomhet, begrensninger for gruppeterapi i psykisk helsevern, besøksforbud og så videre, er uendret som følge av at vi går fra gul til grønn beredskap, sier Gjessing.

Smitteverntiltakene vil bli fortløpende vurdert med tanke på lettelser.