HELSENORGE

Sykehuset Østfold rangeres på nytt som ledende innen teknologi

Onsdag 1. desember ble Sykehuset Østfold vurdert til å tilfredsstille nivå 6 på den anerkjente EMRAM-skalaen for bruk av moderne datasystemer i sykehus. - I 2017 ble Sykehuset Østfold det første sykehuset på nivå 6 i Norden, og gjennom reklassifiseringen ble det anerkjent at vi nå tilfredsstiller de vesentlig skjerpede kravene til dagens klassifisering på samme nivå, sier direktør for teknologi og e-helse Hans Martin Hovengen i Sykehuset Østfold.


Foto: ContentVideo

Onsdag 1. desember ble Sykehuset Østfold vurdert til å tilfredsstille nivå 6 på den anerkjente EMRAM-skalaen for bruk av moderne datasystemer i sykehus. - I 2017 ble Sykehuset Østfold det første sykehuset på nivå 6 i Norden, og gjennom reklassifiseringen ble det anerkjent at vi nå tilfredsstiller de vesentlig skjerpede kravene til dagens klassifisering på samme nivå, sier direktør for teknologi og e-helse Hans Martin Hovengen i Sykehuset Østfold.

HIMSS (Health Information and Management Systems Society) er en internasjonal organisasjon som vurderer og rangerer sykehusenes bruk av moderne IKT systemløsninger i sine arbeidsprosesser. Sykehusene rangeres på en skala fra 0-7, og kravene til de ulike nivåene økes jevnlig. For å komme opp på nivå seks må sykehusene i tillegg til de grunnleggende datasystemene, som elektronisk pasientjournal, ha systemer som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for elektronisk kontroll og automatisk varsling. Blant annet «lukkede sløyfer» med elektronisk kontroll ved medisinadministrasjon, blodtransfusjon, blodprøver og administrering av morsmelk inngår i dette.

Flere ansatte bidro med presentasjoner og demonstrasjoner under inspektørens virtuelle kontrollrunde.

Etter sin virtuelle inspeksjonsrunde rundt til flere avdelinger ved sykehuset, roser Inspektør John Rayner ved HIMSS blant annet Sykehuset Østfolds fokus på forståelse og kunnskap om arbeidsprosesser og IKT-verktøy hos ansatte, samt en meget god videreutvikling innen ulike løsninger for klinisk beslutningsstøtte.

- Gjennom reklassifiseringen har vi fått en veldig hyggelig anerkjennelse om at vårt kontinuerlige forbedringsarbeid innen IKT-støtte til kliniske arbeidsprosesser har lykkes godt de siste årene. Det gir også en god motivasjon for å strekke oss enda lengre i årene fremover, i godt samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner, sier Hovengen

Sykehuset Østfold har arbeidet med reklassifiseringen gjennom et eget program av prosjekter hvor flere ulike arbeidsprosesser er blitt forbedret gjennom nyutviklede og forbedrede IKT-løsninger. Programmet ble startet opp i 2019, og avsluttes på nyåret etter at HIMSS reklassifiseringen nå er gjennomført, samt at prosjektet for innføring av app for blodprøvetaking ferdigstilles.

- Det har vært et utfordrende og spennende lagarbeid å utvikle og realisere gode IKT-løsninger for forbedrede arbeidsprosesser gjennom HIMSS-programmet. Men med de gode menneskene og kunnskapen som finnes i sykehuset har vi kunnet nå målene vi satte oss. Og ekstra hyggelig er det selvfølgelig at SØ oppnår en slik anerkjennelse, sier programleder Kristian Haug-Årseth i Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er med dette det eneste i Norden og ett av bare 14 sykehus i Nord-Europa som er klassifisert til nivå 6 eller 7 på EMRAS skalaen. Verdensoversikten for sykehus klassifisert til nivå 6 eller 7 finnes her: https://www.himssanalytics.org/europe/stage-6-7-achievement»