Sykehusstreiken er over

Regjeringen har vedtatt bruk av tvungen lønnsnemnd i streiken som har vart siden 29. mai. - Vi er glad for at medarbeiderne som har vært i streik, nå kommer tilbake på jobb i sykehuset, sier HR-direktør Thor Øivind Olsen.

​Partene i streiken ble innkalt til arbeids- og sosialministeren i dag 23. juni klokken 16.00. Der ble det informert om at Regjeringen har vedtatt bruk av tvungen lønnsnemnd i streiken. Dette innebærer at streiken avsluttes, og de streikende går tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig, enten i kveld eller senest i morgen tidlig.

Etter at streiken ble trappet opp 11. juni, har 100 medarbeidere i Sykehuset Østfold vært ute i streik. I tillegg var det varslet at 14 medarbeidere til skulle tas ut i streik fra i morgen, mandag 24. juni.

Medarbeiderne som har vært i streik, er medlemmer i Delta og Fagforbundet, og streiken har blant annet rammet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, koordinering av pasientforløp, teknisk drift, renhold, portørtjeneste, høresentralen og administrasjon.

- Vi er glad for at medarbeiderne nå kommer tilbake på jobb, slik at tilbudet til pasientene normaliseres, sier Olsen.