Takk til sjenerøse østfoldinger!

I løpet av én sommeruke fikk blodbanken i Sykehuset Østfold hele 200 nye blodgivere! - Østfoldingene er blant de beste i landet på å gi blod, sier seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad i senter for laboratoriemedisin.

Bjørg Kari Bolstad
Seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad er imponert over givergleden i Østfold.

​Blodoverføring er en uerstattelig del av moderne medisinsk behandling, og i motsetning til mange andre livsviktige legemidler, kan ikke blod fremstilles kunstig.

- Mange kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse er helt avhengig av hjelp fra blodgivere. Derfor er det helt fantastisk at så mange østfoldinger ønsker å bidra, sier Bolstad.

Blir grundig vurdert

I løpet av én uke i juni var det 200 personer som meldte seg til tjeneste i Østfold etter den internasjonale blodgiverdagen.
Stort sett kan alle friske mennesker mellom 18 og 60 år begynne å gi blod, og dette kan man fortsette med til man har fylt 70 år. Man må ha norsk personnummer og beherske språket godt, siden spørsmålene man må besvare ved hver blodgivning er på norsk.

- Det er alltid to hovedhensyn vi på blodbanken tar; blodgivingen skal ikke være til skade for giveren og heller ikke mottakeren av blodet. Derfor foretar vi en grundig vurdering av hver giver. Så det vil ta litt tid før de som har meldt seg som nye blodgiverne, får beskjed om de kan gi blod, sier Bolstad.

I dag er det 9000 aktive blodgivere i Østfold. Og hvert år må korpset fornyes med 1000 nye givere, for å erstatte de som må pensjoneres.

- Blodbanken i Sykehuset Østfold har svært god beredskap da vi har fem tappestasjoner, og blodgiverne i fylket er veldig flinke til å komme når vi ber om det. Foreløpig har vi nok blod, men erfaringsmessig vet vi at når vi nærmer oss august, er det utfordrende å fylle blodskapet. Vi ønsker derfor at givere som da er i Østfold, tar kontakt for timebestilling og donasjon.

Hva er blod?

Et voksent menneske har 4-6 liter blod avhengig av kroppsstørrelse. Blodlegemene dannes i benmargen. Disse står for transport av oksygen i kroppen, bekjempelse av infeksjoner og stopper små blødninger.

Blodet består av:

Røde blodlegemer inneholder hemoglobin. Det er hemoglobinet som transporterer oksygen fra lungene. Jern er en viktig del av hemoglobinet.

Hvite blodlegemer deltar i kroppens forsvar mot infeksjoner og dannelse av antistoffer.

Blodplater (trombocytter) medvirker til at blødninger stanser.

Plasma består blant annet av salter, proteiner og koagulasjonsfaktorer som er viktig for blodlevring. Plasma inneholder også immunglobuliner som er viktige mot infeksjoner.

Hvem trenger blodoverføring?

Blodoverføring er en uerstattelig del av moderne medisinsk behandling. Blodprodukter gis til pasienter som av en eller annen grunn har for lite blod. Det kan skyldes blødninger ved ulykker, sykdom eller operasjoner.

Ved mange kreftsykdommer inngår blod som en viktig del av behandlingen. Også nyfødte kan av og til ha bruk for blodoverføring, og da må blodet være mindre enn fem dager gammelt.

På sykehusets nettsider kan du lese alt om blodgiving og hvordan du registrere deg som blodgiver. Klikk her for å komme til blodbankens side