HELSENORGE

Tilbake i normal drift

Sykehuset Østfold er nå tilbake i normal drift etter å ha vært rammet av dataproblemene som har berørt hele Helse Sør-Øst.

​Sykehuspartner har i ettermiddag og kveld hatt problemer med datasystemet DIPS i hele regionen, og Sykehuset Østfold har vært berørt av problemene.

Problemene har medført at mange avdelinger ikke har hatt tilgang til elektronisk pasientjournal, og har vært nødt til å bruke manuelle nødrutiner, det vil si blant annet penn og papir. Det har vært ekstra bemanning i mange avdelinger i sykehuset mens problemene har stått på.

I Sykehuset Østfold er nå tilbake i normal drift. Pasienter som har time i sykehuset i helgen, skal møte som avtalt dersom de ikke får beskjed av sykehuset om noe annet.