50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

Tilgjengelige døgnet rundt

Har en ungdom det virkelig tungt eller er noen rundt redde for at et barn skal komme til å skade seg, kan akuttelefonen til ungdomspsykiatrisk seksjon alltid brukes. Her er spesialister klare til å svare alle som ringer, 24 timer i døgnet.

Thomas Wilberg

Seksjonsleder Thomas Wilberg

- Vi var den første ungdomspsykiatriske seksjonen i landet som åpnet en akuttlinje, og vi var litt redde for at vi skulle bli nedringt da vi åpnet for at alle og enhver kunne ringe oss, men det har ikke skjedd. Og telefonene som kommer er riktige og viktige, sier seksjonsleder Thomas Wilberg.

Færre innleggelser

Det hender at det er ungdom selv som ringer, og foreldre eller andre som står nær ungdommen. Men som oftest er det legene på legevaktene i fylket.
- De er gjerne rådville når de står der en lørdagskveld med en 12-åring som ikke ønsker å leve lenger. Da er det godt å kunne diskutere saken med en sykehusspesialist. Er det behov for innleggelse, tar vi selvfølgelig ungdommene imot, men etter at vi åpnet telefonlinjen, har antall akutte innleggelser gått ned med omtrent 40 prosent, sier Wilberg.

Flest unge jenter

Ungdomspsykiatrisk seksjon er den eneste akuttseksjonen i Østfold og Vestby for barn med psykiske vansker. I utgangspunktet kan barn fra 0-18 år som har behov for akutt hjelp, komme hit.
- Men den yngste som har blitt akutt innlagt her, var 6 år. De fleste er over 13, sier han. 

I all hovedsak er det unge jenter som blir innlagt akutt. Jenter som ikke ønsker å leve lenger. Årsakene kan være mange. Alt fra mobbing og overgrepshistorikk, til livskriser.
- Jeg er veldig imponert over medarbeiderne her, som møter mennesker i krise hver eneste dag, sier seksjonslederen.

Både akutt og planlagt behandling

Det er i alt 50 ansatte i seksjonen, med ulik faglig bakgrunn. Seksjonen har fem senger som brukes i akutte tilfeller for barn og ungdom fra 0 – 18 år, og fem senger til planlagte innleggelser for ungdom over 13. De driver også poliklinikk, og reiser ut i tilfeller hvor det er nødvendig. Det kan være på hjemmebesøk eller hvis det for eksempel oppstår en svært krevende situasjon på en skole.

I tillegg har seksjonen ansvar for BUP-teamet som har sitt daglige virke i barne- og ungdomsklinikken.
- At psykisk helsevern og somatikk er samlet på Kalnes, er en stor fordel. Ofte trenger pasientene våre oppfølging av flere ulike fagpersoner, og nå er de i umiddelbar nærhet, sier han.

Seksjonen har mange barn og ungdom innom fra Østfold og Vestby, men de har også en stor andel som kommer fra resten av landet.
- Det er en rekke barnevernsinstitusjoner i fylket, og når barn og unge som bor der har behov for behandling, er det barnevernet i den opprinnelige hjemkommunen vi forholder oss til.

Noen har åpen retur

Det er stor variasjon mellom hvor lenge pasientene er innlagt i seksjonen. Ved planlagte innleggelser er det vanlig at pasientene blir i 8-9 uker.
- Dette kan for eksempel være ungdom med psykoser eller alvorlige depresjoner, sier Wilberg.

Liggetiden for de som blir innlagt akutt, er vanligvis under tre dager.
- Majoriteten av de som er til behandling hos oss går det bra med. Men de blir ikke friske i løpet av noen uker. Derfor må vi tenke habilitering med det samme de blir innlagt.  Her inne hos oss er ungdommene i en boble. Det er når de kommer hjem og på skolen, at det blir vanskelig. Vi samarbeider tett med nettverket rundt ungdommene, og at vi gir dem et akuttnummer de kan ringe, gir en trygghet. Og i tillegg er det noen av pasientene våre som har en åpen retur, dersom det blir nødvendig, sier han.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.

Tidligere artikler
- Vi kan ikke vente og se
Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet
- Det er viktig å være flere
Et fleksibelt tilbud for barn og ungdom