Tiltak for å redusere antall korridorpasienter

- For å øke kapasiteten på Kalnes, vil det på flere døgnområder bli mulig å benytte ett rom per sengetun som tomannsrom i perioder med ekstra høy aktivitet. I tillegg vil fire senger overføres fra klinikk for kirurgi til klinikk for medisin, som har det største overbelegget, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Helge Stene-Johansen
- Omfordeling av senger og tosengsrom er to av mange tiltak vi må sette i gang med for å redusere antall korridorpasienter, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

​Kapasiteten i døgnområdene ble behandlet som en egen sak i et ekstraordinært ledermøte 29. juni. Der ble det vedtatt at det åpnes for å ha to pasienter på ett rom per sengetun i perioder med svært stor pågang av pasienter. Dette gjelder ikke kreftavdelingen.
- Å bruke pasientrom som tomannsrom skal ikke være en permanent løsning, men vil være et mulig tiltak når det er ekstra høy aktivitet i sykehuset, sier Stene-Johansen.

Større enn i Fredrikstad

Pasientrommene i døgnområdene i sykehuset på Kalnes er i utgangspunktet kun tenkt som ensengsrom. Overbelegg og mange korridorpasienter de siste månedene, har gjort det nødvendig å se etter mulige løsninger. I tillegg skal alle pasienter fra Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold fra og med 3. september i år.
- Vi må være forberedt dersom det blir en stor pågang av pasienter utover høsten. Og selv om pasientrommene i dag brukes til én pasient, er det rom i sengetunene som er større enn tomannsrommene vi hadde i sykehuset i Fredrikstad, sier Stene-Johansen.

En arbeidsgruppe som ble nedsatt i april, har vurdert eksisterende kapasitet i døgnområdene, moderpostprinsippet og intern sengefordeling. Det har også vært et dialogmøte med Arbeidstilsynet hvor de ble orientert om at sykehuset vil prøve løsningen med tosengsrom.

En belastning

Moderpostprinsippet ligger fast i sykehuset. Det vil si at alle avdelinger skal motta alle de pasienter som tilhører deres fagområde, så langt det er mulig.
- Vi mener at dette er riktig i forhold til pasientsikkerheten. Samtidig vet vi at det i perioder med høy aktivitet, betyr at døgnområder må ha pasienter liggende på korridor. Dette er en belastning både for pasientene og for medarbeiderne, sier fagdirektøren.

Å ha sengen i et pasientrom kontra på korridoren, vil være en betydelig forbedring for disse pasientene. Der har de tilgang til dusj og toalett, det er mindre støy og bedre muligheter for hvile og for privatliv.

Skal evalueres jevnlig

Å plassere to pasienter på samme rom, skal ikke være en lettvint løsning. En grundig vurdering må være på plass før døgnområdene skal kunne plassere pasienter på tosengsrom.
- For eksempel er det viktig at disse rommene ikke brukes til de sykeste pasientene, sier Stene-Johansen.

Teknisk avdeling skal kvalitetssikre og regulere luftmengder for rommene som skal klargjøres for to pasienter. I tillegg skal det blant annet monteres pasientsignal og skjermvegg eller takskinne.
 - Tiltaket med tosengsrom vil evalueres jevnlig, men vi håper og tror at dette vil bli en bedre løsning både for pasienter og for medarbeidere i de periodene det er svært mange pasienter innlagt, sier Stene-Johansen.

Øker kapasiteten i medisin

Den store pågangen av pasienter i vinter og i vår, har spesielt rammet klinikk for medisin. Det har derfor vært nødvendig å se på sengefordelingen i hele sykehuset på Kalnes på nytt.

Det er tidligere vedtatt at klinikk for medisin tar i bruk tre senger fra kardiologisk enhet. I løpet av høsten vil klinikk for medisin få ytterligere fire senger. Disse vil overføres fra klinikk for kirurgi.
- De fire sengene må samles i nær geografisk tilknytning til medisinsk sengeområde. Hvilke senger dette blir, vil avgjøres etter at en risikovurdering er gjennomført i august, sier Stene-Johansen.