To leger fra Sykehuset Østfold overtar ledervervene

I løpet av én uke er to leger og tillitsvalgte i Sykehuset Østfold, valgt som nye ledere i Legeforeningen. Anne-Karin Rime er ny leder i Overlegeforeningen, og Kristin Utne er valgt som ny leder i Yngre legers forening.

Anne-Karin Rime og Kristin Utne
Anne-Karin Rime og Kristin Utne

Anne-Karin Rime ble innstilt av valgkomiteen som ny leder av Overlegeforening, og ble valgt under årsmøtet onsdag 24. april. Hun overtar vervet etter Jon Helle, som har sittet som leder i åtte år.

- Det er med ærefrykt jeg overtar ledervervet. Jeg vet at det jeg nå skal lede er en gjeng med veldig kompetente folk. Det er dere der ute som gjør jobben, sa hun etter valget.

Anne-Karin Rime er overlege ved anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold. Hun er mangeårig tillitsvalgt ved sykehuset, og siden 2017 har hun vært nestleder i Overlegeforeningen. Rime sitter også som medlem i sentralstyret til Legeforeningen, og er ansattrepresentant i styret i Sykehuset Østfold. 

Kristin Utne er lege i spesialisering i blodsykdommer, og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold.

Utne har vært nestleder i Yngre legers forening de to siste årene. Hun ble innstilt av valgkomiteen i år til ledervervet, og torsdag 25. april ble det klart at hun er valgt som ny leder i foreningen.

I september tar hun over stafettpinnen fra dagens leder, Christer Mjåset, og blir leder for foreningens rundt 10.000 medlemmer. 

Den norske legeforening
Den norske legeforening ble stiftet i 1886 (navnet ble endret fra Den norske lægeforening i 2007). Legeforeningen organiserer i dag 94,8 % av alle yrkesaktive norske leger og har totalt 34 859 medlemmer (mai 2018). Legeforeningen består blant annet av sju yrkesforeninger, hvor Norsk overlegeforening og Yngre legers forening er to av dem. (Kilde: Den norske legeforening)